Navigácia

 • Rozprávková noc s H.Ch.Andersenom

  Dňa 24.3.2017 sa v priestoroch školy uskutočnilo podujatie ,,Rozprávková noc s H.Ch.Andersenom." Akcia bola zameraná na podporu čítania u detí. Výročie narodenia známeho rozprávkara H.Ch.Andersena sme oslávili čítaním jeho rozprávok,zisťovaním informácii o jeho živote,tvorením pojmových máp, osnov rozprávok, skladaním puzzle rozprávkových postavičiek,výrobou knihy, , dramatizáciou vybranej rozprávky, pozeraním rozprávok. Podujatia sa zúčastnili skoro všetky deti 1.- 4.ročníka, ktoré pri sledovaní rozprávok zaspávali a odchádzali do ríše snov. Veríme, že si žiaci so sebou odniesli krásne zážitky a v budúcom školskom roku sa opäť stretneme na ,,Rozprávkovej noci s A. Ch. Andersenom".

 • Návšteva divadelného predstavenia Martinko Klingáč

  16.3.2017 navštívilo našu školu  divadlo Portál z Prešova. Predstavili nám činoherno-bábkovú rozprávku od Pavla Dobšinského: Martinko Klingáč.Pedstavenie s pesničkami o nešikovnej Hanke, ktorej pomôže Martinko Klingáč sa deťom veľmi páčilo.Dôkazom toho bol obrovský potlesk a úsmev na tvárach našich žiakov.

 • ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

   

   

   

   

  Dňa  6. 4. 2017 od 13.30 do 17.00 h 

  sa v budove Základnej školy Kokošovce

  uskutoční zápis  žiakov do 1. ročníka

  na školský rok 2017/2018

  Srdečne Vás pozývame!

  Zápis je možné vykonať aj v termíne od 7.4.2017-28.4.2017 v pracovných dňoch od 8.00-15.00h v kancelárii riaditeľky školy.

  Pri zápise sú nevyhnutné: účasť dieťaťa a jeho zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu

  Výhody našej školy: rodinné prostredie, výučba AJ od 1. ročníka, ŠKD a jeho aktivity, finančný príspevok Obce  Kokošovce, vyučovanie pomocou interaktívnych metód –učebne s počítačmi a interaktívnymi tabuľami, práca v záujmových útvaroch, tanečný krúžok a výučba hry na hudobný nástroj- podľa záujmu  - CVČ Ebony Prešov v priestoroch našej školy, plavecký výcvik pre 3. a 4. ročník, vlastivedné exkurzie a školský výlet,  zrekonštruovaná budova školy, škola v prírode

  Kontakt: Tel.: 051/7798112, 0903 467 753 ,E-mail: zskokosovce@gmail.com , .zskokosovce.edupage.org

   

 • 2 % z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  V súlade s § 50 zákona 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,ktorý v ods.4 umožńuje daňovníkovi poukázať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane v prospech ním určenej právnickej osoby, ktorou môžu byť inštitúcie, ktoré sú uvedené v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Včielka.

  Tento dar od Vás nám pomôže, nič Vás nestojí,pretože daň by ste inak odviedli štátu.Vaše 2 % nám pomôžu pri rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.Finančné prostriedky budú použité na účely uvedené v štatúte n.f. Včielka.

  Každé euro škole pomôže.

  1. Do 31. marca 2017- podanie daňových priznaní-FO, ktoré podávajú daňové priznanie + právnické osoby- Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania.

  2 Do 30. apríla 2017 zasielanie daňových priznaní, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ( zamestnanec okrem vyhláenia zasiela aj potvrdenie o zaplatení dane.)

  3. Ak Vás zdaňuje zamestnávateľ , môžete potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane poslať v zalepenej obálke do 20.4.2017, po dieťati triednemu učiteľovi.

  4.My zabezpečíme, aby sa dostali na príslušné daňové úrady do 30.4.2017.

  5. Tlačivá:Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane + Potvrdenie o zaplatení daní z príjmov zo závislej činnosti si môžete vyzdvihnúť u riaditeľky školy.

  ĎAKUJEME VÁM !

   

   

   

   

   

 • I. školský ples v štýle country

  25. februára 2017 sa rodičia a priatelia našej školy za spolupráce Obecného úradu  stretli v sále kultúrneho domu v Kokošovciach na I. školskom plese  v štýle country.Príprava plesu bola v rukách všetkých zamestnancov ZŠ, ale pomohli aj niektorí rodičia žiakov.Ladením výzdoby sály-westernove mestečko na pódiu, podkovy, lampáše, vyrobené svietniky , lampióny... navodili country atmosféru, ktorá vynikala pri tónoch country kapely The Fathers.O výborný guláš sa postarala pani kuchárka zo školskej jedálne. Zlatým klincom večera bola bohatá tombola, za ktorú ďakujeme všetkým sponzorom , ako aj rodičom našich žiakov. Ples otvorila a zároveň predniesla prípitok riaditeľka školy Mgr. G. Leláková.Nechýbali ani rôzne súťaže, ktoré nás všetkých pobavili.Tí, ktorí sa rozhodli prísť na školský ples a tak podporiť našu školu, určite neľutovali. Zábava a nálada boli vynikajúce. Výťažok z plesu sa použije na zakúpenie IKT pre školu.Pevne verím, že všetci odchádzali domov spokojní a dúfam , že sa o rok opäť stretneme na II. školskom plese .

 • Hviezdoslavov Kubín 2017

  3. marca 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese prózy a poézie.Prednášaná próza a poézia bola v tomto roku zstúpená bohatým výberom autorov. Súťaže sa zúčasnili všetci žiaci 1. - 4. ročníka. Tí najlepší boli odmenení diplomom a peknými knihami.

 • Divadelné predstavenie Žabiak Žofré

  24.2.2017 našu školu navštívilo nezávislé profesionálne divadielko Crocus Theatre z Košíc.Žabiak Žofré vyrozprával deťom svoj príbeh o tom , ako sa túžil stať slávnym. Chcel byť najlepším skokanom spomedzi všetkých žiab a tak si získať srdce svojej lásky Sofie. Slávu si však získal svojou vytrvalosťou, snahou a záchranou života  svojmu  kamarátovi. S tým si založil reštauráciu, v ktorej spolu pracovali a vymýšľali slávne recepty. Hudobné a poučné spracovanie rozprávky sa žiakom veľmi páčilo.

 • Fašiangový karneval

  Fašiangy sú obdobím zábavy a maškarných karnevalov.31.januára 2017 sa žiaci našej školy premenili na rôzne rozprávkové bytosti. Trieda sa zrazu rozjasnila farebnými stuhami, lampiónmi,ožila detskou vravou a veselou hudbou. Po prehliadke masiek si deti zatancovali, zasúťažili a pomaškrtili na rôznych dobrotách.Najkrajšie masky boli odmenené peknými cenami a diplomami.Zo sladkej ceny útechy sa tešili ostatné masky. Karneval sa deťom veľmi páčil a už teraz sa tešia na ten ďalší v budúcom školskom roku.

 • Vianočné prekvapenia

  22.12.2016 sme mali besiedku pri vianočnom stromčeku.Jej súčasťou bolo aj vzájomné obdarovanie spolužiaka darčekom.Deti s radosťou obdarovali, ale aj prijali darček od kamaráta. Takto sme prežívali posolstvo Vianoc.

 • Divadelné predstavenie Palculienka

  21.12.2016 sme sa potešili divadelnému  predstaveniu Palculienka, ktoré nás zaviedlo do deja rozprávky H.CH.Andersena.        Príbeh Palculieny deti veľmi zaujal. Spolu s ňou prežívali všetky jej dobrodružstvá.Ďakujeme p. Mukovej za krásne prevedenie a spracovanie rozprávky, ktorou si získala srdcia všetkých našich žiakov.

 • Návšteva DJZ a Vianočných trhov v Prešove

  14.12.2016 sme navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, kde sme si pozreli divadelné predstavenie Budulínček. Rozprávka o chlapčekovi, ktorý nepočúval, o babke a dedkovi, ktorí počuli veľmi zle a o líške, ktorá počula až príliš dobre.. sa deťom veľmi páčila.Po krásnom kultúrnom zážitku sme sa vybrali na Vianočné trhy, kde si deti nakúpili rôzne vianočné dobroty, ale aj darčeky pre svojich blízkych. Štipľavý mrázik a tanec snehových vločiek v tento deň  pridali na vianočnej atmosfére. 

 • Imatrikulácia prvákov

  30. november 2016 bol v živote našich prvákov významným dňom. Boli slávnostne pasovaní za žiakov našej školy. Najskôr však museli splniť úlohy v krajinách Čítankovo,Písankovo, Šikovníčkovo a Športovkovo.Na tejto ceste ich doprevádzali rozprávkové víly.Pri plnení úloh ukázali rodičom, čo už všetko vedia. Po vyzvaní pani riaditeľkou zložili školácky sľub a nastal čas pasovania. Prváci si prevzali medailu a pasovací dekrét, ktorý im bude tento deň stále pripomínať.

 • Popoludnie vo Wonderlande

  7. novembra 2016  žiaci v rámci ŠKD strávili príjemné popoludnie na detskom ihrisku vo  Wonderlande v Prešove -Solivare. Využili všetky svoje pohybové schopnosti na šmýkalkach, lezeckých stenách,trampolínach..Sladko unavení sa vracali domov z netradične stráveného športového popoludnia.

 • Mesiac úcty k starším

  Október je mesiacom úcty k staším. Pri tejto príležitosti sme 24. októbra 2016 pozvali starých rodičov našich žiakov do ŠKD. Deti pre svojich starých rodičov uvili kyticu z básní, piesní,tancov a dramatizácie rozprávky. Pripravili pre nich aj krásne darčeky.Všetci sme strávili príjemné popoludnie pri káve, čaji, koláčikoch a keksíkoch. Starí rodičia sa vrátili do svojich detských čias a porozprávali  vnúčatám aké to bolo, keď oni chodili do školy. Ich zážitky nás milo pobavili. 

 • Záložka do školy spája školy

  V rámci medzinárodného mesiaca školských knižníc sa naša škola zapojila do projektu ,, Záložka do knihy spája školy ": Čítam, čítaš, čítame.Žiaci rôznymi technikami vyrobili záložky do kníh. Tie najkrajšie a najoriginálnejšie sme odmenili peknými cenami. Po vyhodnotení sme záložky poslali do pridelenej partnerskej Základnej školy v Pozdišovciach . Z tejto školy sme tiež dostali záložky, ktoré  potešili našich žiakov.Výmenou záložiek naša škola získala kontakt na jednu z málotriednych škôl, s ktorou  budeme naďalej spolupracovať a vymieňať si skúsenosti

   

 • Návšteva bábkového divadielka Gašparko

  20.októbra 2016 sa žiaci našej školy potešili bábkovému divadelnému predstaveniu ,,Maťko a Kubko".Žiakom sa rozprávka veľmi páčila, čo vyjadrili silným potleskom v závere predstavenia. Ďakujeme pani Mihokovej z divadielka Gašparko za krásny kultúrny zážitok.

 • Dopravná výchova na detskom dopravnom ihrisku

  28.septembra 2016 žiaci 1.-4.ročníka navštívili detské  dopravné ihrisko v Prešove.Pod odborným vedením zamestnancov DDI žiaci absolvovali teoretickú časť v učebni  a praktickú časť vonku na dopravnom ihrisku.Žiaci si upevnili základné  vedomosti , zručnosti a návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke, na pozemných komunikáciách , v pozícii chodca a cyklistu.Overili si vedomosti o dopravných značkách,o dopravných situáciách a správaní sa na vozovke.Po úvodnom preškolenísi si žiaci vyskúšali svoje zručnosti v jazde na kolobežkách  a bicykloch. Cieľom Dopravnej výchovy je zníženie a zamedzenie vzniku dopravných nehôd.Všetci si prajeme, aby sa naše deti vracali domov zdravé, aby sa nestávali príčinami, či obeťami dopravných nehôd.Žiakom sa návšteva dopravného ihriska veľmi páčila a domov odchádzali s novými skúsenosťami a zážitkami z jazdy na dopravných prostriedkoch.

 • Didaktické hry v prírode

  Dňa 16.septembra 2016 sme pre žiakov pripravili Didaktické hry v Šťavici za pomoci lesného pedagóga.Prešli sme trasu náučného chodníka, na ktorom sme sa vždy zastavili pri drevených tabuliach, na ktorých boli zaujímavé iformácie o lesných zvieratkách , stromoch,rastlinách...Navštívili sme dva minerálne pramene Šťavice, pomník cisárovnej Sisi, ktorý bol postavený na jej počesť , že toto miesto počas svojho života navštívila.Na lúke za pomoci lesného pedagóga sme pripravili pre deti didaktické hry ,pri ktorých sa nielen zahrali, ale aj veľa naučili.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017

  sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2016 o 8.00 hodine v kostole v Kokošovciach a následne o 8.45 hodine v budove ZŠ.V tento deň žiaci dostanú prihlášky do ŠKD a na stravovanie v ŠJ. Prosíme rodičov, aby vyplnené prihlášky odovzdali hneď v utorok 6.9.2016, aby sme vedeli kto bude navštevovať ŠKD a kto sa bude stravovať v ŠJ.Prevádzka ŠKD a ŠJ začína 6.9.2016.V prvý deň nie je potrebné nosiť aktovku, ale prosím nezabudnite na dobrú náladu.

 • Učebné pomôcky na školský rok 2016/2017

  1. ročník

  Zošity: SJL, DIKTÁTY- č.511 5 ks, s pomocnou liňajkou-  č. 511 5 ks, MAT.-  č.512 5 ks, PVO , NBV, ANJ-  č. 520 4 ks slovníček - č.624 1ks, notový zošit 1ks, veľký čistý zošit- č. 440 1 ks,

  V peračníku : 3 ceruzy č.1, nožnice, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, dlhé pravítko.

  Pomôcky na VYV: 20 výkresov A4, 20 výkresov A3, 1 bal. farebného papiera, lepidlo 2ks (tyčinka), nožnice s tupým koncom 1 ks, plastelína, obrus, vodové a temperové farby, paleta na temperové farby, 2 okrúhle štetce, 2 ploché štetce rôznej hrúbky, nádoba na vodu, mastný pastel, pracovná zástera (tričko) , škatuľa s menom.

  Vrecúško na TSV: biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky), vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško: uterák, pohár, zubná pasta a kefka, mydlo ,hygienické vreckovky (1celé balenie)

  Prezuvky so svetlou podrážkou.( aj do ŠJ)-2ks

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

  2. ročník

  Zošity: SJL, Č, PVO, DIKTÁTY, ANJ, NBV - č.512 10-15 ks; MATEMATIKA - č.523 5 ks; GEOMETRIA (čistý zošit), malá podložka č.520 1ks; slovníček č.624 1ks; notový zošit 1ks

  V peračníku : 2 atramentové perá, 2 ceruzy č.2, zelené pero, nožnice, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, dlhé pravítko.

  Pomôcky na VYV: 10 výkresov A4, 30 výkresov A3, 1 bal. farebného papiera, lepidlo 2ks (tyčinka), nožnice s tupým koncom 1 ks, plastelína, obrus, vodové a temperové farby, paleta na temperové farby, 2 okrúhle štetce, 2 ploché štetce rôznej hrúbky, nádoba na vodu, mastný pastel, tuš, pracovná zástera (tričko) ,škatuľa s menom.

  Vrecúško na TSV: biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky) vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško: uterák, pohár, zubná pasta a kefka, mydlo, hygienické vreckovky (1celé balenie)

  Prezuvky so svetlou podrážkou 2ks( ŠJ)

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

  3. ročník

  Zošity : SJL, PDA, VLA, Diktáty, MAT - 523 20 ks; Geometria + podložka - 520 1 ks; slovníček - 624 1 ks; notový zošit - 1 ks

              ANJ- veľký čistý zošit -1ks

  V peračníku : atramentové pero -2ks, zelené pero, 2 ceruzy č. 2, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, nožnice. Na geometriu - 1 trojuholník s ryskou a 1 rovné pravítko, kružidlo.

  Výtvarná výchova : vodové farby + 2 okrúhle štetce rôznej hrúbky, temperové farby + 2 ploché štetce rôznej hrúbky, paleta na temperové farby, mastný pastel, tuš, 2 ks lepidlo (tyčinka), nožnice, plastová nádoba na vodu, plastový obrus, zásterku alebo staré tričko , handrička na utieranie štetca, pomôcky do škatule s menom. 1 balenie farebného papiera , výkresy A4 – 10 kusov, výkresy A3 – 30kusov.

  Telesná výchova : biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky), vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško : uterák (malý), 1 celé balenie hygienických vreckoviek, zubnú kefku, pastu a pohár, mydlo

  Prezuvky so svetlou podrážkou 2ks( ŠJ)

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

  4. ročník

  Zošity : SJL, PDA, VLA, , NBV,Diktáty - 523 15 ks; MAT, Matematické rozcvičky - 544 (564) 3ks; Geometria + podložka - 520 1 ks; slovníček 624 1 ks; notový zošit 1 ks;ANJ-veľký čistý zošit-1ks

  V peračníku : atramentové pero -2ks,zmizík, prepisovacie pero modré, farebné perá/ zelené, červené.../ 2 ceruzy č. 2, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, nožnice. Na geometriu - 1 trojuholník s ryskou a 1 rovné pravítko, kružidlo.

  Výtvarná výchova : vodové farby + 2 okrúhle štetce rôznej hrúbky, temperové farby + 2 ploché štetce rôznej hrúbky, paleta na temperové farby, mastný pastel, tuš, 2 ks lepidlo (tyčinka+ tekuté lepidlo vo fľaštičke), nožnice, plastová nádoba na vodu, plastový obrus, zásterku alebo staré tričko , handrička na utieranie štetca, škatuľa s menom. 1 balenie farebného papiera , výkresy A4 – 10 kusov, výkresy A3 – 30kusov.

  Telesná výchova : biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky + tenisky/ botasky/, vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško : uterák (malý), 1 celé balenie hygienických vreckoviek, zubnú kefku, pastu a pohár, mydlo

  Prezuvky so svetlou podrážkou 2ks( ŠJ)

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria