• POZVÁNKA

 • Sánkovačka

  Sánkovačka

  Hore brehom, dolu brehom,

  zapadla nám škola snehom...

  11.1.2019 sme bohatú snehovú nádielku  so žiakmi využili na sánkovačku..Deti vzali boby, sane, klzáky a spúšťali sa z kopca, guľovali sa  ,robili odtlačky anjelov. Bol nádherný slnečný deň. Snehu bolo neúrekom a deti sa nevedeli nasýtiť zimných hier. Neprekážal im ani mráz, ktorý ich  štípal na líčkach. 

 • Zhotovovanie vtáčich búdok

  Zhotovovanie vtáčich búdok

  11.1.2019 sme si pozvali do ŠKD pána Ing. Repku z Lesnej správy z Kokošoviec.Pán lesník  pútavou formou porozprával deťom ako sa majú starať o vtáčiky v zime, aby zimu prežili.Doniesol materiál na vtáčie búdky a spolu s deťmi vyrobili dve krásne  drevené domčeky.Umiestnili ich na okná, nasypali semienka a pozorovanie vtáčikov hneď začalo. Deti sa tešili z dobre vykonanej práce, ale aj z toho , že môžu pomôcť vtáčikom prežiť zimu.

 • Posedenie pri stromčeku

  Posedenie pri stromčeku

  22. decembra 2018 sme pre deti pripravili posedenie pri stromčeku.Vôňa vianočného detského punča, medovníčkov a koláčikov sa rozniesla po celej škole.Spev  kolied navodil vianočnú atmosféru. Žiaci sa vzájomne obdarovali darčekmi, ktoré si pre seba vopred pripravili.Vianočné prekvapenia deti veľmi potešili.Naučili sa darčeky nielen dostávať, ale aj rozdávať. Posolstvo Vianoc bolo naplnené.

 • Stretnutie s Mikulášom

  Stretnutie s Mikulášom

  ZŠ a MŠ  v spolupráci s Obcou Kokošovce  pripravili pre deti ,,Stretnutie s Mikulášom". Všetkých prítomných privítal starosta obce a riaditeľka ZŠ. Čakanie na Mikuláša spríjemnili žiaci ZŠ a deti MŠ pekným kultúrnym programom v podobe básní, piesní, scénok a tanca...Po programe deti spoločne privolali Mikuláša, ktorý im rozdal sladké mikulášske balíčky. Mikulášsku atmosféru dodal aj mikulášsky punč a mikulášsky jarmok, do ktorého prispeli výrobkami zo svojej tvorivej dielne  rodičia žiakov  a  zamestnanci školy, čím podporili ZŠ. Ďakujeme. 

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

   V živote našich prváčikov sa 20. november 2018 stal významným dňom.Boli slávnostne pasovaní za žiakov našej školy.Za doprovodu víl prechádzali krajinami Čítankovo,Písankovo, Šikovníčkovo a Športovkovo, kde museli splniť niekoľko úloh.Dokonca ukázali svojim rodičom čo všetko už vedia z Anglického jazyka.Po zložení školáckeho sľubu boli pani riaditeľkou pasovaní za žiakov školy.Ako pamiatka na tento deň im bola odovzdaná medaila, lízanka a  pasovací dekrét.

 • Návšteva Babadla

  Návšteva Babadla

  6.11.2018 sme si v Babadle v Solivare pozreli divadelné predstavenie ,,Ako psíček a mačička..." , ktoré bolo kombináciou živých hercov a bábok.Vtipné a múdre príbehy o psíčkovi a mačičke žiakov veľmi zaujali.Ďakujeme za pekný kultúrny zážitok.

 • Vlastivedná exkurzia

  Vlastivedná exkurzia

  6.11.2018 sme so žiakmi navštívili múzeum v Solivare. Sprievodca v historických budovách deťom vysvetlil ako sa v minulosti ťažila a spracovávala soľ.Solivar v Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne, huta , varňa , sklad soli , kováčske dielne a klopačka .Žiaci touto exkurziou spoznali ďalšiu časť svojho regiónu.

 • Popoludnie s lesným pedagógom

  Popoludnie s lesným pedagógom

  Dňa 29.októbra strávili deti v ŠKD príjemné popoludnie s lesným pedagógom pánom Ing. Repkom z Lesnej správy z Kokošoviec.Hravou a pútavou formou sa deti dozvedeli o živote lesných zvieratiek, o práci lesníkov, o správaní sa v lese, triedili čo do lesa patrí a čo nie, učili sa poznávať stromy a ich plody, listy...V závere si spolu zahrali aj niekoľko pohybových hier. Za šikovnosť a aktivitu boli deti odmenené magnetkami lesných zvieratiek. Za pekné aktivity ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 • Deň jablka

  Deň jablka

  21.októbra sme si v ŠKD pripomenuli Deň jablka. Žiaci sa dozvedeli o tom, ako jablko prospieva nášmu zdraviu.Existuje množstvo odrôd jablka.Deti počas jabĺčkových prestávok ochutnali niekoľko z nich.Popoludnie strávili pri rôznych jabĺčkových aktivitách a jabĺčkových dobrotách. Od tohto dňa sa budeme riadiť heslom :          " Denne jedno jablko pre zdravie"

 • Záložka do knihy spája školy

  Záložka do knihy spája školy

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do česko-slovenského  projektu Záložka do knihy spája školy,ktorého usporiadateľom a organizátorom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe pre základne školy a osemročné gymnázia.Organizátor nám vybral partnerskú školu Základnú školu Ročov z Českej republiky.Do projektu sa zapojili všetci žiaci 1.-4. ročníka, ktorí na tému ,, Rozprávky, bájky,povesti a príbehy nepoznajú hranice" vyrobili záložky do kníh rôznymi technikami. Tie najoriginálnejšie sme odmenili peknými vecnými cenami.Po vyhodnotení sme záložky poslali do partnerskej školy v Ročove, z ktorej sme tiež dostali krásne záložky. Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením vyučovania aj voľnočasových aktivít. Žiaci mali možnosť prezentovať sa svojou prácou pred žiakmi  z Českej republiky, poslať darčekový pozdrav svojim kamarátom v inej škole. Zároveň si pripomenuli význam kníh v ich živote, porozprávali sa o svojich obľúbených knihách a tiež o tom, koľko múdrosti je možné do nich ukryť.

 • Výstava Leonardium v Prešove

  Výstava Leonardium v Prešove

  15.10.2018 sme so žiakmi navštívili interaktívnu zážitkovú výstavu Leonardium v Prešove.Preniesli sme sa do doby známeho renesančného architekta, vynálezcu, sochára a maliara Leonarda da Vinciho Jedinečná výstava  dala príležitosť žiakom  zoznámiť sa s Leonardovými vynálezmi, umením a vedeckou prácou hravou a pútavou formou. Koncept výstavy je inovatívny a prezentuje informácie o Leonardovi da Vinci vo forme zábavných hier. V Leonardiu  žiaci mohli  manipulovať s modelmi vynálezov a dozvedieť sa, ako príroda inšpirovala túto známu osobnosť. Zážitkom bolo postaviť Leonardov prenosný most a vyskúšať jeho pevnosť vlastnou váhou. Páčilo sa nám aj digitálne manipulovať a premietať obraz Mony Lisy často do zábavných a fantazijných podôb. Žiaci si otestovali aj svoje pozorovacie schopnosti v kvíze o maliarstve či reprodukovali Leonardove výkresy. Mimoriadne všetkých zaujala aj nová technika kreslenia – anamorfná kresba, ktorá je založená na efekte optického klamu. Je to kresba vyzerajúca celkom nezmyselne, pokiaľ k nej nepostavíme na správne miesto zrkadlový valček. Žiaci si vyskúšali aj kostým majstra a na chvíľu sa ocitli v „jeho koži.“
  Leonardium je otvorený priestor na hravé tvorenie a vynaliezanie. Ďakujeme autorom výstavy za možnosť bližšie spoznať Leonarda a už teraz sa spoločne tešíme na novú interaktívnu výstavu.

 • Návšteva bábkového divadielka Gašparko

  Návšteva bábkového divadielka Gašparko

  12.10.2018 navštívilo našu školu bábkové divadlo Gašparko. Žiaci si pozreli divadelné predstavenie Kozliatka v podaní pani Mihokovej.Deti mali možnosť si zblízka pozrieť a prveviesť bábky a nakuknoť do zákulisia divadieka. Rozprávka sa deťom veľmi páčila.

 • Mesiac úcty k starším

  Mesiac úcty k starším

  Mesiac október bol v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti žiaci v ŠKD  vyrábali pozdravy pre svojich starých rodičov, ktoré im s láskou aj podarovali.

 • Didaktické hry v prírode

  Didaktické hry v prírode

  14.9.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili jesených didaktických  hier v prírode.Cestou na miestne futbalové ihrisko sme spoznávali stromy, kríky, rastliny, hmyz... Na ihrisku sme pre žiakov pripravili rôzne športové súťaže (skoky vo vreci, preťahovanie lanom, hod kriketovou loptičkou do cieľa,prekážkový beh, štafetový beh,loptové súťaže...), loptové hry:futbal, vybíjanú.Celý deň sa na nás usmievalo slniečko a tak sme sa mohli tešiť z príjemného jesenného, ešte lúčmi nabitého dňa, plného zábavy a zážitkov.

 • Otvorenie šk. roka 2018/2019

  Otvorenie šk. roka 2018/2019

  Vážení  rodičia, milí žiaci!

  Riaditeľstvo školy  oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční  3. 9.2018 o 8,30 hod. v budove  školy.

  Strava v ŠJ a činnosť ŠKD je zabezpečená od 4.9.2018.

   

 • Učebné pomôcky na školský rok 2018/2019

  Učebné pomôcky na školský rok 2018/2019

  1. ročník

  Zošity: SJL, DIKTÁTY- č.511 5 ks, s pomocnou liňajkou-  č. 511 5 ks, MAT.-  č.512 5 ks, PVO , NBV, ANJ-  č. 520 4 ks slovníček - č.624 1ks, notový zošit 1ks, veľký čistý zošit- č. 440 1 ks,

  V peračníku : 3 ceruzy č.1, nožnice, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, dlhé pravítko.

  Pomôcky na VYV: 20 výkresov A4, 20 výkresov A3, 1 bal. farebného papiera, lepidlo 2ks (tyčinka), nožnice s tupým koncom 1 ks, plastelína, obrus, vodové a temperové farby, paleta na temperové farby, 2 okrúhle štetce, 2 ploché štetce rôznej hrúbky, nádoba na vodu, mastný pastel, pracovná zástera (tričko) , škatuľa s menom.

  Vrecúško na TSV: biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky), vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško: uterák, pohár, zubná pasta a kefka, mydlo ,hygienické vreckovky (1celé balenie)

  Prezuvky so svetlou podrážkou.( aj do ŠJ)-2ks

  Jeden balík kancelárskeho papiera

   

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

  2. ročník

  Zošity: SJL, Č, PVO, DIKTÁTY, ANJ, NBV - č.512 10-15 ks; MATEMATIKA - č.523 5 ks; GEOMETRIA (čistý zošit), malá podložka č.520 1ks; slovníček č.624 1ks; notový zošit 1ksV peračníku : 2 atramentové perá, 2 ceruzy č.2, zelené pero, nožnice, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, dlhé pravítko.Pomôcky na VYV: 10 výkresov A4, 30 výkresov A3, 1 bal. farebného papiera, lepidlo 2ks (tyčinka), nožnice s tupým koncom 1 ks, plastelína, obrus, vodové a temperové farby, paleta na temperové farby, 2 okrúhle štetce, 2 ploché štetce rôznej hrúbky, nádoba na vodu, mastný pastel, tuš, pracovná zástera (tričko) ,škatuľa s menom.Vrecúško na TSV: biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky) vrecúško na úborHygienické vrecúško: uterák, pohár, zubná pasta a kefka, mydlo, hygienické vreckovky (1celé balenie)Prezuvky so svetlou podrážkou 2ks( ŠJ)

  Jeden balík kancelárskeho papiera

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

   

  3. ročníkZošity : SJL, PDA, VLA, Diktáty, MAT - 523 20 ks; Geometria + podložka - 520 1 ks; slovníček - 624 1 ks; notový zošit - 1 ks

              ANJ- veľký čistý zošit -1ksV peračníku : atramentové pero -2ks, zelené pero, 2 ceruzy č. 2, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, nožnice. Na geometriu - 1 trojuholník s ryskou a 1 rovné pravítko, kružidlo.Výtvarná výchova : vodové farby + 2 okrúhle štetce rôznej hrúbky, temperové farby + 2 ploché štetce rôznej hrúbky, paleta na temperové farby, mastný pastel, tuš, 2 ks lepidlo (tyčinka), nožnice, plastová nádoba na vodu, plastový obrus, zásterku alebo staré tričko , handrička na utieranie štetca, pomôcky do škatule s menom. 1 balenie farebného papiera , výkresy A4 – 10 kusov, výkresy A3 – 30kusov.Telesná výchova : biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky), vrecúško na úborHygienické vrecúško : uterák (malý), 1 celé balenie hygienických vreckoviek, zubnú kefku, pastu a pohár, mydloPrezuvky so svetlou podrážkou 2ks( ŠJ)

  Jeden balík kancelárskeho papiera

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

  4. ročníkZošity : SJL, PDA, VLA, , NBV,Diktáty - 523 15 ks; MAT, Matematické rozcvičky - 544 (564) 3ks; Geometria + podložka - 520 1 ks; slovníček 624 1 ks; notový zošit 1 ks;ANJ-veľký čistý zošit-1ksV peračníku : atramentové pero -2ks,zmizík, prepisovacie pero modré, farebné perá/ zelené, červené.../ 2 ceruzy č. 2, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, nožnice. Na geometriu - 1 trojuholník s ryskou a 1 rovné pravítko, kružidlo.Výtvarná výchova : vodové farby + 2 okrúhle štetce rôznej hrúbky, temperové farby + 2 ploché štetce rôznej hrúbky, paleta na temperové farby, mastný pastel, tuš, 2 ks lepidlo (tyčinka+ tekuté lepidlo vo fľaštičke), nožnice, plastová nádoba na vodu, plastový obrus, zásterku alebo staré tričko , handrička na utieranie štetca, škatuľa s menom. 1 balenie farebného papiera , výkresy A4 – 10 kusov, výkresy A3 – 30kusov.Telesná výchova : biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky + tenisky/ botasky/, vrecúško na úborHygienické vrecúško : uterák (malý), 1 celé balenie hygienických vreckoviek, zubnú kefku, pastu a pohár, mydloPrezuvky so svetlou podrážkou 2ks( ŠJ)

  Jeden balík kancelárskeho papiera

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

   

  Žiaci navštevujúce ŠKD

  Výkresy A4 - 20ks, výkresy A3 - 20ks, 1. bal. farebný papier, 1ks tyčinkové lepidlo.

 • Hurá, prázdniny

  Hurá, prázdniny

  Letné prázdniny v školskom roku 2017/2018 začínajú 2. júla 2018 a budú trvať do 31. augusta 2018.  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018.                                                               Všetkým deťom prajeme krásne prežitie letných prázdnin !

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Slávnostné ukončenie školského roka

  Dňa 29. 06. 2017 sme slávnostne ukončili školský rok 2017 / 2018. Tento krásny  deň akoby bol symbolom obdobia, na ktoré všetky deti tak netrpezlivo čakajú - na prázdniny. Iba pred krátkym časom sme nasadli do vlaku s názvom školský rok 2017 / 2018 a už stojíme na jeho konečnej stanici po 10 mesiacoch ťažkej a namáhavej práce. Táto práca sa odzrkadlila na vysvedčení v podobe známok. Žiaci za výborný prospech a za dobré správanie boli odmenení peknými knihami. V tento deň nám pripadla aj nemilá povinnosť, rozlúčiť sa s našimi štvrtákmi, ktorí nám budú veľmi chýbať.Ako spomienku na našu školu sme im venovali náramky s ich menami.

 • Kurz finančnej gramotnosti

  Kurz finančnej gramotnosti

  Dňa 26.6.2018  si žiaci testovali úroveň svojej finančnej gramotnosti. Deti si vytvorili obchodíky s rôznym tovarom, banku, poštu,   reštauráciu, módny salón, nechtové šúdio, bodypaiting, kde za ponúkaný tovar a služby prijímali finančnú hotovosť, ktorú si vopred pripravili. V praxi si tak vyskúšali prijímanie a vydávanie peňazí a  riešenie rôznych situácií , ktoré nastali pri kontakte zákazníka so zamestnancami rôznych zariadení a inštitúcií.

  My, učiteľky I. stupňa veríme, že tento Kurz finančnej gramotnosti  privedie žiakov k tomu, aby sa zamysleli nad skutočnými hodnotami a aby peniaze začali vnímať ako nevyhnutnosť, ktorá im pomôže zabezpečiť životné potreby, ale nie ako jediný životný cieľ.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria