Úlohy na doma

O škole

Profil školy

Naša škola je dvojtriedna s ročníkmi 1 - 4. V tomto roku máme 31 žiakov, ktorí sú zadelení v dvoch spojených triedach 1.a 3.ročník , 2. a 4.ročník.  Budova je síce staršia, ale máme v nej všetko vybavenie, ktoré k výučbe potrebujeme. Máme štyri interaktívne tabule , notebooky, počítače a didaktickú techniku v osobitnej počítačovej miestnosti.

Na škole pracuje päť učiteľov, z toho je jedna vychovávateľka v ŠKD, ktorý navštevujú takmer všetci žiaci, učiteľ náboženskej výchovy a vyučujúca  ANJ. Pracuje tu krúžok Hravá angličtina  a Hudobno-pohybový krúžok.

 

 

 

   Et tertium consulari
Et tertium consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Caesare filio meo feci Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos., quo lustro censa sunt civium Romanorum capitum quadragiens centum millia et nongenta triginta et septem millia. Legibus novis me auctore latis multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi et ipse multarum rerum exempla imitanda posteris tradidi.

 

 Vota pro valetudine
mea suscipi per consules et sacerdotes quinto quoque anno senatus decrevit. Ex iis votis saepe fecerunt vivo me ludos aliquotiens sacerdotum quattuor amplissima collegia, aliquotiens consules. Privatim etiam et municipatim universi cives unanimiter continenter apud omnia pulvinaria pro valetudine mea supplicaverunt.

 

Nomen meum senatus consulto
inclusum est in saliare carmen, et sacrosanctus in perpetum ut essem et, quoad viverem, tribunicia potestas mihi esset, per legem sanctum est. Pontifex maximus ne fierem in vivi conlegae mei locum, populo id sacerdotium deferente mihi quod pater meus habuerat, recusavi.

 

Quod sacerdotium aliquod
post annos, eo mortuo qui civilis motus occasione occupaverat, cuncta ex Italia ad comitia mea confluente multitudine, quanta Romae nunquam fertur ante id tempus fuisse, recepi, P. Sulpicio C. Valgio consulibus.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kokošovce
    Kokošovce 121,082 52
  • +421 x 0517798112

Fotogaléria