Lorem Ipsum

Kalendár

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 25.4.2024)
Mgr. Marcel Záleha

Novinky

 • Zápis detí do 1.ročníka sa uskutoční elektronicky už od

  1.4.2024- 30.4.2024

  na: https://zskokosovce.edupage.org/? ( el. prihláška, vyplniť, odoslať)

  S vytlačenou prihláškou podpísanou oboma rodičmi , rodným listom dieťaťa, občianskym preukazom rodiča sa na Vás tešíme osobne 4. apríla 2024 od 14:00 – 17:00 v škole. Prihlášku môžeme spoločne vypísať a vytlačiť aj v škole počas zápisu. Zápis sa uskutoční v daný deň za účasti dieťaťa.

 • 2% z dane

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Včielka.

  Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

  Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!

  Finančné prostriedky budú použité na účely:

  -skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

  -skvalitnenie vybavenia školy

  Zamestnanci požiadajte mzdárku v práci o tlačivá, ktoré stačí podpísané doniesť do školy, živnostníci a firmy môžete darovať 2% priamo cez DP.

 • Svetový deň zdravia sme si v našej škole pripomenuli vychádzkou do krásnej prírody v rekreačnej oblasti Sigord.

 • Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu Zdravý úsmev. Cieľom projektu je výchova žiakov k ústnemu zdraviu. Tento projekt má napomôcť rozvoju preventívnej starostlivosti dieťaťa o vlastné zúbky už v jeho najútlejšom veku. Prevencia vedie k zníženiu výskytu zubných kazov u detí a tým aj k zníženiu nákladov na ich liečbu. Výchovou k ústnemu zdraviu sa predíde celkových ochoreniam dieťaťa následkom infekcie šíriacej sa z hnisavých ložísk pokazených zubov.

 • 22. marca sa od roku 1993 po celom svete oslavuje Svetový deň vody. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo tento deň na pripomenutie si dôležitosti vody pre celú našu planétu, ktorá je v mnohých krajinách nedostupná v potrebnej kvalite a poukazuje na starostlivosť a ochranu vodných zdrojov na Zemi.Aj žiaci našej školy si pripomenuli tento deň celodennými aktivitami .

Novinky

Kalendár

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 25.4.2024)
Mgr. Marcel Záleha

Utorok 23. 4. 2024

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Mapa

Počet návštev: 340479

O škole

O škole

 

Základná škola v Kokošovciach je neplnoorganizovaná výchovno-vzdelávacia inštitúcia bez právnej subjektivity. Navštevujú ju žiaci 1.- 4. ročníka Škola poskytuje základné vzdelanie v súlade s platnými učebnými osnovami pre 1. stupeň základnej školy, pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium na 2. stupni ZŠ. Je umiestnená na vidieku v krásnej scenérii Slanských vrchov.

Škola je dvojtriedna so spojenými ročníkmi. Má dve triedy, jednu počítačovú učebňu, zborovňu, chodbu, hygienickú časť a malý kabinet na pomôcky. Triedy sú veľké a svetlé. Aj počítačová miestnosť je vyhovujúca na súčasný počet žiakov. V škole máme zriadený aj ŠKD, ktorý je plne využitý. Na prestávky, hodiny TSV a aktivity v ŠKD využívame školský dvor.

V ZŠ sa vyučuje ANJ od 1. ročníka.V škole pracujú dva krúžky:Hudobno pohybový a Hravá angličtina.v priestoroch školy pracuje aj ZUŠ Ebony v tanečnej a výtvarnej zložke.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria