Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Piatok 20. 10. 2017

Počet návštev: 153266

Vitajte na stránkach ZŠ Kokošovce

Novinky

 • Dňa 13.10.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili vzdelávacieho programu v Ekoparku, v Prešove, ktorý  obsahoval prehliadku areálu spojenú s výkladom a edukačnými hrami s enviromentálnou tematikou. Počas prehliadky spojenej s výkladom sa deti dozvedeli základné informácie o spôsobe života nielen našich, ale aj exotických zvierat, ktoré mali možnosť v Ekoparku vidtieť.

 • Dňa 29.septembra 2017 sme pre žiakov pripravili Didaktické hry v Šťavici .V arburétu sme spoznávali rôzne stromy podľa ich charakterisických znakov.  Prešli sme si trasu náučného chodníka, na ktorom sme sa vždy zastavili pri drevených tabuliach, na ktorých boli zaujímavé informácie o lesných zvieratkách , stromoch,rastlinách...Navštívili sme dva minerálne pramene Šťavice, pomník cisárovnej Sisi, ktorý bol postavený na jej počesť , že toto miesto počas svojho života navštívila.Na lúke  sme pripravili pre deti didaktické hry ,pri ktorých sa nielen zahrali, ale aj veľa naučili.

 • sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017 o 8.00 hodine v kostole v Kokošovciach a následne o 9.00 hodine v budove ZŠ.V tento deň žiaci dostanú prihlášky do ŠKD a na stravovanie v ŠJ. Prosíme rodičov, aby vyplnené prihlášky odovzdali hneď v utorok 5.9.2017, aby sme vedeli, kto bude navštevovať ŠKD a kto sa bude stravovať v ŠJ.Prevádzka ŠKD a ŠJ začína 5.9.2017.V prvý deň nie je potrebné nosiť aktovku, ale prosím nezabudnite na dobrú náladu.

 • 1. ročník

  Zošity: SJL, DIKTÁTY- č.511 5 ks, s pomocnou liňajkou-  č. 511 5 ks, MAT.-  č.512 5 ks, PVO , NBV, ANJ-  č. 520 4 ks slovníček - č.624 1ks, notový zošit 1ks, veľký čistý zošit- č. 440 1 ks,

  V peračníku : 3 ceruzy č.1, nožnice, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, dlhé pravítko.

 • Letné prázdniny v školskom roku 2016/2017 začínajú 3. júla 2017 a budú trvať do 31. augusta 2017.  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017. Všetkým deťom prajeme krásne prežitie letných prázdnin.

 • Dňa 30. 06. 2017 sme slávnostne ukončili školský rok 2016 / 2017. Tento krásny slnečný deň akoby bol symbolom obdobia, na ktoré všetky deti tak netrpezlivo čakajú - na prázdniny. Iba pred krátkym časom sme nasadli do vlaku s názvom školský rok 2016 / 2017 a už stojíme na jeho konečnej stanici po 10 mesiacoch ťažkej a namáhavej práce. Táto práca sa odzrkadlila na vysvedčení v podobe známok. Žiaci za výborný prospech a za dobré správanie boli odmenení peknými knihami a farbičkami. V tento deň nám pripadla aj nemilá povinnosť, rozlúčiť sa s našimi štvrtáčkami, ktoré nám budú veľmi chýbať.Ako spomienku na našu školu sme im venovali náramky s ich menami.

 • Dňa 26.6.2017  si žiaci testovali úroveň svojej finančnej gramotnosti. Deti si vytvorili obchodíky s rôznym tovarom, banku, poštu,   reštauráciu, módny salón, nechtové šúdio, bodypaiting, kde za ponúkaný tovar a služby prijímali finančnú hotovosť, ktorú si vopred pripravili. V praxi si tak vyskúšali prijímanie a vydávanie peňazí a  riešenie rôznych situácií , ktoré nastali pri kontakte zákazníka so zamestnancami rôznych zariadení a inštitúcií.

 • Dňa 23. 06. 2017 sme pre deti a ich rodičov pripravili zábavno -  súťažné popoludnie spojené s opekačkou. Rodičia a deti boli rozdelení do štyroch družstiev, v ktorých prechádzali šiestimi stanovištiami. Z každého stanovištia sa ozýval radostný smiech a zábava. Po splnení všetkých úloh sme si  spoločne zasadli k ohnisku, pri ktorom sme si opiekli chutné klobásky, špekáčiky, slaninku, cibuľku a rôzne iné dobroty. Keď sme sa dosýta najedli, zahrali sme si  spolu s deťmi a ich rodičmi  futbal . Pod rúškom noci a za doprovodu svetielok svätojánskych mušiek sme zdolávali strach pri skúške odvahy v blízkosti miestneho cintorína. Zlatým klincom programu bolo hľadanie pokladu, z ktorého mali radosť všetky deti.Všetkým zúčastneným rodičom ďakujeme.

 • V čase od 5. júna do 9. júna  2017 vymenili žiaci 1. – 4. ročníka školské lavice za krásne prostredie Vysokých Tatier. Počas Školy v prírode  v penzióne Vila PARK  prežili týždeň plný hier, zážitkov, smiechu, ale i získavania nových poznatkov. Snažili  sa vydržať bez mamky, postarať sa o poriadok vo svojich veciach, dohodnúť sa s kamarátom. Zároveň si overili všetko to, čo sa naučili na hodinách prvouky,prírodovedy a vlastivedy.  Navštívili sme Múzeum  TANAPU, Beliansku jaskyňu, zubačkou sme sa dostali na Hrebienok, odkiaľ sme sa vybrali obdivovať vodopády.V popoludňajších hodinách zas hravou formou spoznávali rôzne kontinenty.Škola v prírode nám pomohla utužiť vzťahy medzi deťmi, skĺbiť obidve triedy v jeden tím, ktorý vždy ťahá za jeden koniec.  Počasie nám prialo, takže sa deti   vrátili domov unavení, ale plní zážitkov a s pocitom, aké je naše Slovensko krásne.

 • Žiaci našej školy strávili MDD v lanovom centre Outdoorpark v Prešove. Úlohou detí bolo nájsť podľa mapy  poklad ukrytý  na pirátskom ostrove.Počas hľadania ich čakalo veľa prekážok, ktoré museli zdolať( lanáčik, lezecká stena, nízke prekážky,pavučina...) Odmenou za nájdenie pokladu boli sladkosti, ktoré si deti spravodlivo rozdelili. Energiu si deti doplnili občerstvením v bufete lanového centra.Sladko unavené deti si odniesli domov veľa pekných zážitkov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria