Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Sobota 24. 3. 2018

Počet návštev: 164771

Vitajte na stránkach ZŠ Kokošovce

Novinky

 • Riaditeľka Základnej školy, Kokošovce 121, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 z prevádzkových dôvodov

  udeľuje

  riaditeľské voľno

  dňa 27.03.2018 (v utorok)

  žiakom Základnej školy, Kokošovce 121, z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 28.03.2018 (v stredu).

 • Dňa 9. 4. 2018 od 13.30 do 17.00 h

  sa v budove Základnej školy Kokošovce

  uskutoční zápis žiakov do

  1. ročníka

  na školský rok 2018/2019

  Srdečne Vás pozývame!

  Zápis je možné vykonať aj v termíne od 9.4.-30.4.2018 v pracovných dňoch od 8.00-15.00h v kancelárii riaditeľky školy.

  Pri zápise sú nevyhnutné: účasť dieťaťa a jeho zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu

  Výhody našej školy: rodinné prostredie, výučba AJ od 1. ročníka, ŠKD a jeho aktivity, finančný príspevok Obce Kokošovce, vyučovanie pomocou interaktívnych metód –učebne s počítačmi a interaktívnymi tabuľami, práca v záujmových útvaroch, tanečný krúžok a výučba hry na hudobný nástroj- podľa záujmu - CVČ Ebony Prešov v priestoroch našej školy, plavecký výcvik pre 3. a 4. ročník, vlastivedné exkurzie a školský výlet, zrekonštruovaná budova školy, škola v prírode.

 • Vážení rodičia a priatelia školy!

  V súlade s § 50 zákona 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,ktorý v ods.4 umožńuje daňovníkovi poukázať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane v prospech ním určenej právnickej osoby, ktorou môžu byť inštitúcie, ktoré sú uvedené v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Včielka.

  Tento dar od Vás nám pomôže, nič Vás nestojí,pretože daň by ste inak odviedli štátu.Vaše 2 % nám pomôžu pri rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.Finančné prostriedky budú použité na účely uvedené v štatúte n.f. Včielka.

 • 20.3.2018 sme navštívili DJZ v Prešove. Rozprávkový muzikál Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina zaviedol deti do hravého sveta chrobákov. Rozprávač v podobe cvrčka všetkých zoznámil s dedkom Karolom, ktorý v starobe trpí osamelosťou. Za posledné peniaze kúpil polienko, z ktorého si vystrúhal drevenú bábku. Dedkovi Karolovi sa splnilo prianie a z bábky sa stal živý chlapček, ktorý dostal meno Buratino. Nebol to však jediný sen, ktorý sa v tejto rozprávke naplnil.V príbehu o Buratinovi tvorcovia využili okrem námetov ruského spisovateľa aj prvky známej rozprávky o Pinocchiovi. Chlapček Buratino opustil miniatúrny byt dedka Karola a pustil sa do sveta chrobákov, v ktorom zažil množstvo dobrodružstiev. Na scéne sa vystriedali v humorných situáciách rôzne druhy zvierat i hmyzu. Rozprávka však okrem pobavenia priniesla deťom aj morálne ponaučenie a vieru, že svojich snov sa nemajú vzdávať.

 • Dňa 12. marca 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín. Prednášaná próza a poézia bola v tomto roku zastúpená bohatým výberom autorov. Súťaže sa zúčasnili všetci žiaci 1. - 4. ročníka. Tí najlepší boli odmenení diplomom a peknými vecnými cenami. Hviezdoslavov Kubín si zachováva meno a odkaz jedného z najväčších slovenských básnikov P.O.Hviezdoslava, ktorý zaštítil svojím menom a tvorbou jedno z najstarších kultúrnych podujatí u nás, a ono zas predlžuje živú spomienku na nášho významného básnika.

 • Dňa 10.februára 2018 Základná škola v spolupráci s OcÚ v Kokošovciach zorganizovali II. ročník školského plesu v štýle RETRO.Ples slávnostne otvorila riaditeľka školy Mgr. Gabriela Leláková. Do tanca hral DJ Peter Zuščák, ktorý sa postaral skvelou hudbou o dobrú náladu. Hostia sa v pekne vyzdobenej sále v štýle retro zabávali do skorých ranných hodín, pochutnali si na skvelých večerách. Zlatým klincom večera bola bohatá tombola , do ktorej prispeli nielen rodičia žiakov školy, zamestnanci školy, ale aj firmy a organizácie z obce a blízkeho okolia, rôzni jednotlivci , ktorí takýmto spôsobom podporili našu školu. Ďakujeme! Vrelá vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii plesu. Výťažok z plesu sa použije na modernizáciu našej školy.Veríme,že II. ročník školského plesu bol pre všetkých plný krásnych chvíľ a stal sa pre nich príjemným kultúrnym a spoločenským zážitkom.Tešíme sa na stretnutie opäť o rok!

 • Dňa 8.2.2018 sme navštívili Babadlo v Solivare.Pozreli sme si povesť Solivarské poklady. ktorá nás veľmi zaujala svojim spracovaním. Predstavenie bolo veľmi poučné, deti sa dozvedeli o histórii ťažby soli v Solivare.Po ukončení nám pani riaditeľka Babadla urobila exkurziu celého divadla. Prešli sme si všetky miestnosti v zákulisí, predstavili sa nám zamestnanci Babadla, ktorí nás oboznámili so svojou prácou, deti si vyskúšali kostýmy, zahrali sa s maňuškami, marionetami, maskami...Veľmi pekne ďakujeme za krásny zážitok.

 • Žiaci našej školy dostali na štvrtej hodine v posledný vyučovací deň prvého polroka Výpis klasifikácie prospechu , správania a dochádzky. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok vo forme verejnej listiny sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 • Fašiangy sú obdobím zábavy a maškarných karnevalov.1.februára 2018 sa žiaci našej školy premenili na rôzne rozprávkové bytosti. Trieda zrazu ožila detskou vravou a veselou hudbou. Po prehliadke masiek si deti zatancovali, zasúťažili a pomaškrtili na rôznych dobrotách.Najviac im však chutila karnevalová torta s ohňostrojom, ktorú pre deti upiekla pani Ferková, mamička nášho prváčika Danka. Všetci jej veľmi pekne ďakujeme za krásnu , chutnú karnevalovú tortu.Najkrajšie masky boli odmenené peknými cenami a diplomami.Z cien útechy sa tešili ostatné masky. Karneval sa deťom veľmi páčil a už teraz sa tešia na ten ďalší v budúcom školskom roku.

 • 30.11.2017 desiati žiaci 2., 3. a 4. ročníka zabojovali o titul Všetkovedka. Otestovali si hlavne čítanie s porozumením ako aj svoje vedomosti z rôznych oblastí všeobecného prehľadu žiaka. 26.1.2018 boli vyhodnotené testíky žiakov. Všetkovedkom našej školy sa stal žiak 2. ročníka Danko Resetár, ktorý bol odmenený diplomom, ceruzou a knihou o zvieratkách.Ostatní zúčastnení žiaci boli odmenení diplomom a ceruzou.Rôznorodosť úloh v testoch rozvíja u detí vedomosti, učí ich diskutovať, argumentovať, obhajovať svoj názor.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria