Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Sobota 24. 2. 2018

Počet návštev: 163036

Vitajte na stránkach ZŠ Kokošovce

Novinky

 • Vážení rodičia a priatelia školy!

  V súlade s § 50 zákona 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,ktorý v ods.4 umožńuje daňovníkovi poukázať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane v prospech ním určenej právnickej osoby, ktorou môžu byť inštitúcie, ktoré sú uvedené v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Včielka.

  Tento dar od Vás nám pomôže, nič Vás nestojí,pretože daň by ste inak odviedli štátu.Vaše 2 % nám pomôžu pri rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.Finančné prostriedky budú použité na účely uvedené v štatúte n.f. Včielka.

 • Dňa 10.februára 2018 Základná škola v spolupráci s OcÚ v Kokošovciach zorganizovali II. ročník školského plesu v štýle RETRO.Ples slávnostne otvorila riaditeľka školy Mgr. Gabriela Leláková. Do tanca hral DJ Peter Zuščák, ktorý sa postaral skvelou hudbou o dobrú náladu. Hostia sa v pekne vyzdobenej sále v štýle retro zabávali do skorých ranných hodín, pochutnali si na skvelých večerách. Zlatým klincom večera bola bohatá tombola , do ktorej prispeli nielen rodičia žiakov školy, zamestnanci školy, ale aj firmy a organizácie z obce a blízkeho okolia, rôzni jednotlivci , ktorí takýmto spôsobom podporili našu školu. Ďakujeme! Vrelá vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii plesu. Výťažok z plesu sa použije na modernizáciu našej školy.Veríme,že II. ročník školského plesu bol pre všetkých plný krásnych chvíľ a stal sa pre nich príjemným kultúrnym a spoločenským zážitkom.Tešíme sa na stretnutie opäť o rok!

 • Dňa 8.2.2018 sme navštívili Babadlo v Solivare.Pozreli sme si povesť Solivarské poklady. ktorá nás veľmi zaujala svojim spracovaním. Predstavenie bolo veľmi poučné, deti sa dozvedeli o histórii ťažby soli v Solivare.Po ukončení nám pani riaditeľka Babadla urobila exkurziu celého divadla. Prešli sme si všetky miestnosti v zákulisí, predstavili sa nám zamestnanci Babadla, ktorí nás oboznámili so svojou prácou, deti si vyskúšali kostýmy, zahrali sa s maňuškami, marionetami, maskami...Veľmi pekne ďakujeme za krásny zážitok.

 • Žiaci našej školy dostali na štvrtej hodine v posledný vyučovací deň prvého polroka Výpis klasifikácie prospechu , správania a dochádzky. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok vo forme verejnej listiny sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 • Fašiangy sú obdobím zábavy a maškarných karnevalov.1.februára 2018 sa žiaci našej školy premenili na rôzne rozprávkové bytosti. Trieda zrazu ožila detskou vravou a veselou hudbou. Po prehliadke masiek si deti zatancovali, zasúťažili a pomaškrtili na rôznych dobrotách.Najviac im však chutila karnevalová torta s ohňostrojom, ktorú pre deti upiekla pani Ferková, mamička nášho prváčika Danka. Všetci jej veľmi pekne ďakujeme za krásnu , chutnú karnevalovú tortu.Najkrajšie masky boli odmenené peknými cenami a diplomami.Z cien útechy sa tešili ostatné masky. Karneval sa deťom veľmi páčil a už teraz sa tešia na ten ďalší v budúcom školskom roku.

 • 30.11.2017 desiati žiaci 2., 3. a 4. ročníka zabojovali o titul Všetkovedka. Otestovali si hlavne čítanie s porozumením ako aj svoje vedomosti z rôznych oblastí všeobecného prehľadu žiaka. 26.1.2018 boli vyhodnotené testíky žiakov. Všetkovedkom našej školy sa stal žiak 2. ročníka Danko Resetár, ktorý bol odmenený diplomom, ceruzou a knihou o zvieratkách.Ostatní zúčastnení žiaci boli odmenení diplomom a ceruzou.Rôznorodosť úloh v testoch rozvíja u detí vedomosti, učí ich diskutovať, argumentovať, obhajovať svoj názor.

 • 22. decembra 2017 sa žiaci našej školy vzájomne obdarovali darčekami, ktoré si pre seba vopred pripravili.Vianočné prekvapenia deti veľmi potešili.Posolstvo Vianoc bolo naplnené.

 • 19.12.2017 sme navštívili Mobilné planetárium . V kupole prenosného planetária si deti pozreli rozprávku So zvieratkami o vesmíre.Veľmi pútavou a zážitkovou formou sa žiaci dozvedeli o vybavení vesmírnej lode, o planétach, o Zemi, o Slnku, o súhvezdiach...Pomocou digitálneho prístroja sa učenie zrazu stalo pre žiakov reálnejšie.

 • Obec Kokošovce v spolupráci so ZŠ a MŠ pripravili pre deti obce,,Stretnutie s Mikulášom". Všetkých prítomných privítal starosta obce a riaditeľka ZŠ. Čakanie na Mikuláša spríjemnili žiaci ZŠ a deti MŠ pekným kultúrnym programom v podobe básní, piesní, scénok, tanca...Po programe deti privítali Mikuláša, ktorý im rozdal sladké mikulášske balíčky. Mikulášsku atmosféru dodal aj jarmok, do ktorého prispeli výrobkami zo svojej tvorivej dielne rodičia žiakov a zamestnanci školy, čím podporili ZŠ. Ďakujeme.

 • Dňa 4.12.2017 sa v priestoroch školy uskutočnila pre žiakov beseda pod názvom Spoločenské správanie - etiketa, ktorú ponúklo Múzeum na kolesách z Prešova.Prostredníctvom tohto programu sa do škôl prináša zážitkové vzdelávanie, ktoré je pre deti veľmi zaujímavé, ale aj náučné. Na modelových situáciách, s interaktívnym zapojením žiakov, s humorom i vážne predviedlo základné pravidlá spoločenského správania. Spoločná výučba etikety sa žiakom veľmi páčila, herca oceňovali úprimným smiechom a potleskom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria