Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Streda 19. 12. 2018

Počet návštev: 188304

Vitajte na stránkach ZŠ Kokošovce

Novinky

 • Úhradu stravného od 1.1.2019 je možné zrealizovať prostredníctvom bankového prevodu vždy k 20. dňu predchádzajúceho mesiaca na následujúci mesiac.( 20.12.2018 na január, 20.1.2019 na február...)

  IBAN: SK79 0200 0000 0016 3030 2454

  VS:

  KS: 0308

  Poznámka: meno a priezvisko stravníka

  ZŠ: 20.- eur

  Stravu na január 2019 môžete uhradiť aj v hotovosti dňa:

  17.12.2018 a 19.12.2018 od 7.00-15.00 hod v ŠJ

  ZŠ: 18 dní x 1,01= 18,18 eur

 • Stretnutie s Mikulášom

  ZŠ a MŠ v spolupráci s Obcou Kokošovce pripravili pre deti ,,Stretnutie s Mikulášom". Všetkých prítomných privítal starosta obce a riaditeľka ZŠ. Čakanie na Mikuláša spríjemnili žiaci ZŠ a deti MŠ pekným kultúrnym programom v podobe básní, piesní, scénok a tanca...Po programe deti spoločne privolali Mikuláša, ktorý im rozdal sladké mikulášske balíčky. Mikulášsku atmosféru dodal aj mikulášsky punč a mikulášsky jarmok, do ktorého prispeli výrobkami zo svojej tvorivej dielne rodičia žiakov a zamestnanci školy, čím podporili ZŠ. Ďakujeme.

 • Imatrikulácia prvákov

  V živote našich prváčikov sa 20. november 2018 stal významným dňom.Boli slávnostne pasovaní za žiakov našej školy.Za doprovodu víl prechádzali krajinami Čítankovo,Písankovo, Šikovníčkovo a Športovkovo, kde museli splniť niekoľko úloh.Dokonca ukázali svojim rodičom čo všetko už vedia z Anglického jazyka.Po zložení školáckeho sľubu boli pani riaditeľkou pasovaní za žiakov školy.Ako pamiatka na tento deň im bola odovzdaná medaila, lízanka a pasovací dekrét.

 • Návšteva Babadla

  6.11.2018 sme si v Babadle v Solivare pozreli divadelné predstavenie ,,Ako psíček a mačička..." , ktoré bolo kombináciou živých hercov a bábok.Vtipné a múdre príbehy o psíčkovi a mačičke žiakov veľmi zaujali.Ďakujeme za pekný kultúrny zážitok.

 • Vlastivedná exkurzia

  6.11.2018 sme so žiakmi navštívili múzeum v Solivare. Sprievodca v historických budovách deťom vysvetlil ako sa v minulosti ťažila a spracovávala soľ.Solivar v Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne, huta , varňa , sklad soli , kováčske dielne a klopačka .Žiaci touto exkurziou spoznali ďalšiu časť svojho regiónu.

 • Popoludnie s lesným pedagógom

  Dňa 29.októbra strávili deti v ŠKD príjemné popoludnie s lesným pedagógom pánom Ing. Repkom z Lesnej správy z Kokošoviec.Hravou a pútavou formou sa deti dozvedeli o živote lesných zvieratiek, o práci lesníkov, o správaní sa v lese, triedili čo do lesa patrí a čo nie, učili sa poznávať stromy a ich plody, listy...V závere si spolu zahrali aj niekoľko pohybových hier. Za šikovnosť a aktivitu boli deti odmenené magnetkami lesných zvieratiek. Za pekné aktivity ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 • Deň jablka

  21.októbra sme si v ŠKD pripomenuli Deň jablka. Žiaci sa dozvedeli o tom, ako jablko prospieva nášmu zdraviu.Existuje množstvo odrôd jablka.Deti počas jabĺčkových prestávok ochutnali niekoľko z nich.Popoludnie strávili pri rôznych jabĺčkových aktivitách a jabĺčkových dobrotách. Od tohto dňa sa budeme riadiť heslom : " Denne jedno jablko pre zdravie"

 • Záložka do knihy spája školy

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy,ktorého usporiadateľom a organizátorom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe pre základne školy a osemročné gymnázia.Organizátor nám vybral partnerskú školu Základnú školu Ročov z Českej republiky.Do projektu sa zapojili všetci žiaci 1.-4. ročníka, ktorí na tému ,, Rozprávky, bájky,povesti a príbehy nepoznajú hranice" vyrobili záložky do kníh rôznymi technikami. Tie najoriginálnejšie sme odmenili peknými vecnými cenami.Po vyhodnotení sme záložky poslali do partnerskej školy v Ročove, z ktorej sme tiež dostali krásne záložky. Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením vyučovania aj voľnočasových aktivít. Žiaci mali možnosť prezentovať sa svojou prácou pred žiakmi z Českej republiky, poslať darčekový pozdrav svojim kamarátom v inej škole. Zároveň si pripomenuli význam kníh v ich živote, porozprávali sa o svojich obľúbených knihách a tiež o tom, koľko múdrosti je možné do nich ukryť.

 • Výstava Leonardium v Prešove

  15.10.2018 sme so žiakmi navštívili interaktívnu zážitkovú výstavu Leonardium v Prešove.Preniesli sme sa do doby známeho renesančného architekta, vynálezcu, sochára a maliara Leonarda da Vinciho Jedinečná výstava dala príležitosť žiakom zoznámiť sa s Leonardovými vynálezmi, umením a vedeckou prácou hravou a pútavou formou. Koncept výstavy je inovatívny a prezentuje informácie o Leonardovi da Vinci vo forme zábavných hier. V Leonardiu žiaci mohli manipulovať s modelmi vynálezov a dozvedieť sa, ako príroda inšpirovala túto známu osobnosť. Zážitkom bolo postaviť Leonardov prenosný most a vyskúšať jeho pevnosť vlastnou váhou. Páčilo sa nám aj digitálne manipulovať a premietať obraz Mony Lisy často do zábavných a fantazijných podôb. Žiaci si otestovali aj svoje pozorovacie schopnosti v kvíze o maliarstve či reprodukovali Leonardove výkresy. Mimoriadne všetkých zaujala aj nová technika kreslenia – anamorfná kresba, ktorá je založená na efekte optického klamu. Je to kresba vyzerajúca celkom nezmyselne, pokiaľ k nej nepostavíme na správne miesto zrkadlový valček. Žiaci si vyskúšali aj kostým majstra a na chvíľu sa ocitli v „jeho koži.“
  Leonardium je otvorený priestor na hravé tvorenie a vynaliezanie. Ďakujeme autorom výstavy za možnosť bližšie spoznať Leonarda a už teraz sa spoločne tešíme na novú interaktívnu výstavu.

 • Návšteva bábkového divadielka Gašparko

  12.10.2018 navštívilo našu školu bábkové divadlo Gašparko. Žiaci si pozreli divadelné predstavenie Kozliatka v podaní pani Mihokovej.Deti mali možnosť si zblízka pozrieť a prveviesť bábky a nakuknoť do zákulisia divadieka. Rozprávka sa deťom veľmi páčila.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria