Úlohy na doma

 • Učebné pomôcky na šk.rok 2020/2021

  Učebné pomôcky na šk.rok 2020/2021

  1. ročník

  Zošity: SJL, DIKTÁTY- č.511 5 ks, s pomocnou liňajkou-  č. 511 5 ks, MAT.-  č.512 5 ks, PVO , NBV, ANJ-  č. 520 4 ks, slovníček - č.624 1ks, notový zošit 1ks, veľký čistý zošit- č. 440 1 ks,

  V peračníku : 3 ceruzy č.1, nožnice, farbičky (hrubé aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, dlhé pravítko.

  Pomôcky na VYV: 20 výkresov A4, 20 výkresov A3, 1 bal. farebného papiera, lepidlo 2ks (tyčinka), nožnice s tupým koncom 1 ks, plastelína, obrus, vodové a temperové farby, paleta na temperové farby, 2 okrúhle štetce, 2 ploché štetce rôznej hrúbky, nádoba na vodu, mastný pastel, pracovná zástera (tričko) , škatuľa s menom.

  Vrecúško na TSV: biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky), vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško: pohár, zubná pasta a kefka,antibakteriálne tekuté  mydlo ,hygienické vreckovky (v krabičke vyťahovacie), servítky

  Prezúvky so svetlou podrážkou celé uzatvorené(nie šľapky, a sandále.)+prezúvky do ŠJ

  Jeden balík kancelárskeho papiera

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

  2. ročník

  Zošity: SJL, Č, PVO, DIKTÁTY, ANJ, NBV - č.512 10-15 ks; MATEMATIKA - č.523 5 ks; GEOMETRIA (čistý zošit), malá podložka č.520 1ks; slovníček č.624 1ks; notový zošit 1ks.V peračníku : 2  gumovacie atramentové perá, 2 ceruzy č.2, zelené pero, nožnice, farbičky (hrubé aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, dlhé pravítko.

  Pomôcky na VYV: 10 výkresov A4, 30 výkresov A3, 1 bal. farebného papiera, lepidlo 2ks (tyčinka), nožnice s tupým koncom 1 ks, plastelína, obrus, vodové a temperové farby, paleta na temperové farby, 2 okrúhle štetce, 2 ploché štetce rôznej hrúbky, nádoba na vodu, mastný pastel, tuš, pracovná zástera (tričko) ,škatuľa s menom.

  Vrecúško na TSV: biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky) vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško: pohár, zubná pasta a kefka,antibakteriálne  tekuté mydlo, hygienické vreckovky (v krabičke vyťahovacie), servítky

  Prezuvky so svetlou podrážkou celé uzatvorené ( nie šľapky a sandále) + prezuvky do ŠJ

  Jeden balík kancelárskeho papiera

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

  3. ročník

  Zošity : SJL, PDA, VLA, Diktáty, MAT - 523 20 ks; Geometria + podložka - 520 1 ks; slovníček - 624 1 ks; notový zošit - 1 ks ANJ- veľký čistý zošit -1ks

  V peračníku : atramentové pero -2ks, zelené pero, 2 ceruzy č. 2, farbičky (hrubé aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, nožnice. Na geometriu - 1 trojuholník s ryskou a 1 rovné pravítko, kružidlo.

  Výtvarná výchova :výkresy A4 – 10 kusov, výkresy A3 – 30kusov, vodové farby + 2 okrúhle štetce rôznej hrúbky, temperové farby + 2 ploché štetce rôznej hrúbky, paleta na temperové farby, mastný pastel, tuš, 2 ks lepidlo (tyčinka), nožnice, plastová nádoba na vodu, plastový obrus, zásterku alebo staré tričko , handrička na utieranie štetca, pomôcky do škatule s menom. 1 balenie farebného papiera ,

  Telesná výchova : biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky), vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško : hygienické vreckovky(v krabičke vyťahovacie), zubnú kefku, pastu a pohár,antibakteriálne tekuté mydlo, servítky

  Prezuvky so svetlou podrážkou celé uzavreté ( nie šľapky a sandále)+ prezuvky do ŠJ

  Jeden balík kancelárskeho papiera

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

  4. ročník

  Zošity : SJL, PDA, VLA, , NBV,Diktáty - 523 15 ks; MAT, Matematické rozcvičky - 544 (564) 3ks; Geometria + podložka - 520 1 ks; slovníček 624 1 ks; notový zošit 1 ks;ANJ-veľký čistý zošit-1ks

  V peračníku : atramentové pero -2ks,zmizík, prepisovacie pero modré, farebné perá/ zelené, červené.../ 2 ceruzy č. 2, farbičky (hrubé aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, nožnice. Na geometriu - 1 trojuholník s ryskou a 1 rovné pravítko, kružidlo.

  Výtvarná výchova : vodové farby + 2 okrúhle štetce rôznej hrúbky, temperové farby + 2 ploché štetce rôznej hrúbky, paleta na temperové farby, mastný pastel, tuš, 2 ks lepidlo (tyčinka+ tekuté lepidlo vo fľaštičke), nožnice, plastová nádoba na vodu, plastový obrus, zásterku alebo staré tričko , handrička na utieranie štetca, škatuľa s menom. 1 balenie farebného papiera , výkresy A4 – 10 kusov, výkresy A3 – 30kusov.

  Telesná výchova : biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky + tenisky/ botasky/, vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško :  hygienické vreckovky( v krabičke vyťahovacie), zubnú kefku, pastu a pohár,tekuté antibakteriálne  mydlo, servítky

  Prezuvky so svetlou podrážkou celé uzavreté( nie šľapky a sandále)+ prezuvky do ŠJ

  Jeden balík kancelárskeho papiera

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

   

  Žiaci navštevujúce ŠKD

  Výkresy A4 - 20ks, výkresy A3 - 20ks, 1. bal. farebný papier, 1ks tyčinkové lepidlo.

 • HURÁ, prázdniny!!!

  Kolektív ZŠ Kokošovce

  Vám želá krásne prežitie letných prázdnin.

 • Ukončenie školského roka 2019/2020

  30. 6. 2020 - v utorok sme slávnostne ukončili školský rok .  Žiakom sa prihovorila riaditeľka školy Mgr. G.Leláková. V triedach triední učitelia rozdali žiakom vysvedčenia a knihy ako odmenu za usilovnosť, popriali im krásne prázdniny plné oddychu, zábavy a slnečných dní.

 • Rozlúčka štvrtákov

  Rozlúčka štvrtákov

  V pondelok 28. júna sa naši milí štvrtáci lúčili so školou, s  mladšími spolužiakmi a so svojími učiteľmi.Na rozlúčku si pripravili krásny kultúrny program, ktorý pozostával z piesní, básní, zo scénky, z hry na klavír a akordeón. Dokonca nám zahrali divadielko so svojim vlastným scenárom , s vlastnoručne vyrobenými kulisami za doprovodu hudby.Ďakujeme im za pekný kultúrny zážitok.  a prajeme im, aby svoje vedomosti uplatnili v ďalšom štúdiu a na našu školu a svojich učiteľov spomínali vždy s láskou.Ako spomienku na našu školu sme štvrtákom podarovali pamätné dary a CD s fotkami z akcií, na ktorých sa počas štyroch rokov zúčastnili.

 • OZNAM

  Prevádzka a vnútorný režim školy od 01. do 30. 06. 2020

  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

   

  • Príchod do školy: od 7,00 – do 7,45. V časových intervaloch 7, 00  7,15 -  7,30 7 45. Dieťa prichádza s doprovodom (rodič, člen spoločnej domácnosti starší ako 18 rokov). Doprovod nesmie vstúpiť do budovy školy. Zazvoní, prípadne zavolá, odovzdá dieťa pedagógovi a počká kým sa dieťaťu odmerá teplota ( kým sa urobí zdravotný filter) Zákaz vjazdu autom do areálu školy, dodržiavať rozostupy. Po prvom týždni po dohode s riaditeľom, v prípade potreby môže ísť dieťa aj  samé.
  • Pri rannom vstupe do školy bude každému žiakovi odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a každý si vydezinfikuje ruky.
  • Po príchode do školy si žiak odloží veci, ktoré v triede nepotrebuje do šatňovej skrinky na chodbe školy a žiak odchádza do triedy vyhradenej pre jeho skupinu. Túto triedu opustí len so súhlasom pedagóga .
  • Okrem školských pomôcok, mobilu na vlastnú zodpovednosť, počas vyučovania vypnutý, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty,  si žiak nič iné do školy nenosí.
  • Žiak si na chodbe umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
  • Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky. Následne si ruky vydezinfikuje.
  • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno vzdelávací proces.
  • Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov skupiny, kde prebieha výchovno vzdelávací proces.
  • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
  • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, vodovodné batérie). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

   

  Organizácia vyučovania a výchovnej činnosti:

  • Žiaci budú rozdelení do dvoch skupín
  1. skupina – žiaci 2. a 4. ročníka( Mgr. Gabriela Leláková)+ŠKD (Mgr. Gabriela Leláková)

         2. skupina – žiaci 1. – 3. ročníka,  (Mgr. Juliana Mikolajová) + ŠKD ( Bc. Edita Mačeková)

  • Skupiny boli vytvorené podľa zisťovania záujmu   prieskum  do 25. 5. 2020.
  • Presun medzi skupinami nie je možný. Vyučovanie bude v čase 8,00 – 11,30 hod, podľa upraveného  rozvrhu hodín, žiaci budú mať stále len 4 vyučovacie hodiny, kvôli vystriedaniu 3 skupín na obed. Vyučovanie ANJ bude online v škole cez portál Zoom,  zadania dostanú ako doteraz na www.bezkriedy.sk.
  • Vyučovanie bude prebiehať rôzne, v blokoch, nemusia to byť klasické 45 minútové hodiny. S programom budú deti vždy deň vopred oboznámené.
  • Zameriame sa na zopakovanie a utvrdenie učiva formou hier, vychádzok a projektov. V prípade potreby sa budeme venovať žiakom individuálne.
  • Hodnotenie známkami sa v mesiaci jún 2020 nerobí. Hodnotenie bude v tomto období len slovné.
  • Obedovať bude každá skupina zvlášť. ( pri presune na obed sú vytvorené 3 skupiny, aby sa dodržalo pravidlo, že pri stole môžu sedieť iba 2 žiaci.)
  •  Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD odchádzajú po vyučovaní, alebo po obede  domov.                             ( opäť1.týždeň v doprovode rodičov, alebo spoločného člena domácnosti staršieho ako 18 rokov)
  • Dieťa z ŠKD musí 1. týždeň vyzdvihnúť rodič, alebo spoločný člen domácnosti starší ako 18 rokov
  • Prípadné zmeny ohláste obvyklým spôsobom – písomne,– deň vopred alebo ráno do 8,00.
  • Odhlasovanie z obeda  v ŠJ do 8.00 hod.
  • Škola do konca školského roka nebude organizovať žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom, podobné hromadné podujatia, školy v prírode, školské výlety.

   

  Hygienické pokyny:

  • Pri  nástupe dieťaťa do školy prvý deň zákonný zástupca prinesie vypísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Následne ho podpíše vždy po prerušení dochádzky dieťaťa a jeho opätovnom návrate.
  • V prípade, že sa u niektorého z detí alebo pedagógov potvrdí výskyt ochorenia COVID19, ostáva doma celá skupina a prechádza na dištančné vzdelávanie. V odôvodnenom prípade na základe príkazu hygienikov, môže byť uzavretá celá škola.
  • V spoločných priestoroch školy – chodba, toaleta – musia žiaci i zamestnanci nosiť rúška.
  • Dezinfekcia rúk pri každom opustení vyhradenej miestnosti i pri návrate.
  • Časté umývanie rúk.
  • V priestoroch školy sú zabezpečené hygienické potreby – dezinfekčné prostriedky, mydlá, papierové utierky.
  • Žiaci sa budú vyhýbať osobnému kontaktu pri akejkoľvek činnosti.
  • Z domu si nebudú nosiť zbytočné predmety, hračky. Nebudú si navzájom požičiavať učebné pomôcky.
  • Deti budú do školy chodiť v športovom oblečení a obuvi, nakoľko sa budeme snažiť čo najviac času tráviť vonku.
  • V taške (ruksaku) bude mať každý žiak pršiplášť .
  • Desiatu a pitný režim zabezpečí rodič – dieťa si ju prinesie hygienicky zabalenú.
  • S desiatou ani obedom sa nesmie žiak deliť so spolužiakmi.
  • V prípade výskytu zdravotných problémov bude rodič okamžite kontaktovaný a dieťa musí v čo najrýchlejšom čase prevziať.
  • V prípade výskytu infekcie u ktoréhokoľvek člena rodiny žiaka, alebo zamestnanca, tento ostáva  doma a skutočnosť bezodkladne oznámi riaditeľke školy (aj v čase mimo vyučovania).

   

  Pedagóg:

  • 7,00 čaká v svojej triede na žiakov, vykonáva prípravu na vyučovanie, dozor
  • Metódy a obsah vzdelávacích činností sa budú prispôsobovať konkrétnej skupine.
  • Obsah a formu vzdelávacích činností bude voliť tak, aby boli zaistené hygienickoepidemiologické opatrenia.
  • Pedagogickí zamestnanci (ďalej PZ) zabezpečia rozstupy medzi žiakmi podľa zváženia a možností pri každej činnosti.
  • V prípade podozrenia na ochorenie COVID19 v škole, vo svojej skupine bezodkladne túto skutočnosť oznámi riaditeľovi školy, ktorý vzniknutú situáciu rieši so zriaďovateľom, príslušným RÚVZ, ďalšími zamestnancami školy, zákonnými zástupcami. Žiaka s možnými príznakmi na COVID-19 izoluje do príchodu zákonného zástupcu. Pri prvom vstupe do práce všetci pedagogickí zamestnanci vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
  • Doplní triednu knihu podľa usmernení a odporúčaní od 16.3.2020 do 30.6.2020.
  • Nehodnotí známkou písomné ani ústne odpovede (do konca školského roka).
  • Po zazvonení vchodového zvončeka neposiela žiaka otvoriť dvere! Kontrolu osôb a nutnosti vojsť do priestorov školy rieši riaditeľka školy.
  • Nosí do triedy mobil, aby bol v kontakte so zákonným zástupcom. Používa ho režime, ktorý nevyrušuje vzdelávanie žiakov.
  • Sprevádza svoju zverenú skupinu na obed tak, aby boli zaistené hygienickoepidemiologické opatrenia (odstupy, umývanie rúk, použitie WC a pod.) v stanovených čas, obsluhu v jedálni.
  • Nosí rúško mimo triedy svojej skupiny. Pri vykonávaní výchovnovzdelávacieho procesu sa rúško odporúča podľa vlastného zváženia.
  • Pravidelne a intenzívne vetrá miestnosť zverenej skupiny.
  • Na telesnopohybové aktivity využíva priestory školského dvora.
  • Minimalizuje kontakt s inou skupinou vrátane zamestnancov školy.
  • Pri pobyte vonku sa skupiny dohodnú, rozdelia si priestor, nesmú sa miešať!
  • Ak sa u pedagóga objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

   

  Riaditeľka:

  • Na základe počtu žiakov/detí, ktorý bol zistený zabezpečí plynulú prevádzku výchovy a vzdelávania.
  • Zabezpečí, aby všetky pokyny týkajúce sa zmien v organizácii vyučovania a požiadaviek na bezpečnosť a hygienu vých. vzdelávacieho procesu školy boli dostupné všetkým rodičom.
  • Zabezpečí a uloží podpísané Vyhlásenia o bezinfekčnosti detí i zamestnancov.
  • Zabezpečí, aby rodičia podpisom potvrdili, že boli oboznámení a berú na vedomie podmienky, ktoré škola stanovila v tomto dokumente.
  • Rozvrhne časový harmonogram obedovania, po dohode s vedúcou jedálne.
  • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID19 informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
  • V prípade potvrdenia ochorenia COVID19 u akéhokoľvek zamestnanca školy alebo žiaka školy vedenie školy postupuje podľa usmernení príslušného RÚVZ.

   

   

  Učiteľka:

   

  • Pri vstupe od 7, 00 vykonáva ranný filter. Nosí rúško. Bezdotykovým teplomerom vykoná ranné meranie teploty v strede čela každému žiakovi pri vchode a dozrie, aby si vydezinfikoval ruky. V prípade, že nameraná teplota bude 37,2°C počká, po 2 min opakovane zmeria teplotu. Ak teplomer vykáže naďalej 37,2 a viac oznámi túto skutočnosť riaditeľke, mobilom, dieťa nepúšťa, zákonný zástupca berie dieťa domov. Odporúčame zmerať teplotu ešte doma, vypočuť dieťa ako sa cíti , aby nevznikali zbytočné problémy.
  • Zbiera vyhlásenia rodičov.

   

  Upratovačka:

  • Nosí rúško.
  • Dopĺňa dezinfekčné prostriedky, papierové utierky a mydlá.  Hlási ich nedostatok v dostatočnom predstihu. Toalety dezinfikuje a upratuje minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
  • Po odchode žiakov na obed prvýkrát dezinfikuje podlahy spoločných priestorov, kľučky a všetky iné dostupné dotykové plochy, povrchy a predmety v spoločných priestoroch.
  • Po odchode žiakov a zamestnancov školy, o 16,00 druhýkrát vykoná dôkladné čistenie plôch, povrchov vo všetkých priestoroch, kde sa zdržiavali žiaci a zamestnanci školy.
  • Zabezpečí, aby smetné koše nemali uzáver.
  • Ak sa u upratovačky objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

   

  Zákonný zástupca:

  • rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
  • berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID19, je nutné ho izolovať a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
  • zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky v množstve, ktoré mu vystačí na celý deň.
  • zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.)
  • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente.
  • rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania,
   zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti staršími ako 18 rokov, pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli školy nepohybujú.
  • rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy.

  Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základnej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

   

   

  V prípade akýchkoľvek dôležitých zmien budeme rodičov i zamestnancov bezodkladne informovať.

  Oficiálne pokyny, rozhodnutia a usmernenia nájdete na stránkach www.minedu.skwww.uvzsr.sk

   

   

   

   

  V Kokošovciach 29.5.2020                                                                   Mgr.Gabriela Leláková

                                                                                                                         riaditeľka školy

   

   

   

   

  Vyhlásenie rodiča   

   o oboznámení sa s podmienkami prevádzky ZŠ Kokošovce v období od 01.06.2020 do 30.06.2020

  Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s dokumentom „Prevádzka a vnútorný režim školy od 01.06.2020 do 30.06.2020“, beriem na vedomie a súhlasím s podmienkami, obsiahnutými v tomto dokumente.

   

                                                                                                    

  V Kokošovciach, dńa ______________                                     Meno, priezvisko:_________________________­­­­_

                                    

                                                                                                podpis zákonného zástupcu :____________________­­­

   

   

  Vyhlásenie

   

  Vyhlasujem, že dieťa ............................................., bytom v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

  Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.

  Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   V ................................. dňa ...................

  Meno a priezvisko zák. zástupcu:

   

  Adresa zákonného zástupcu:

   

  Telefón zákonného zástupcu:

   

  Podpis zákonného zástupcu:

   

   

   

   

 • OZNAM

  V súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa ZŠ, Kokošovce 121, 08252  rešpektujúc plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov

        s účinnosťou od 1. júna 2020  

  umožňuje otvorenie prvého až štvrtého ročníka základnej školy a školského klubu detí na báze dobrovoľného rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa, jeho začlenenia do školského kolektívu a následného plnenia povinnej školskej dochádzky.

  Zákonný zástupca žiaka, ktorý bude vzdelávaný prezenčne:

  1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

   2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 

  3. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf

  4. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   

 • Oznámenie o hodnotení žiakov v II. polroku školského roka 2019/2020

  Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 20019/2020 a po prerokovaní s pedagogickou radou,riaditeľka školy oznamuje hodnotenie predmetov v II. polroku školského roka 2019/2020:

  1.stupeň

  1. ročník-slovné hodnotenie

  2. - 4. ročník: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, prvouka, prírodoveda, vlastiveda budú sa klasifikovať.Nebudú sa hodnotiť predmety: výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova, etická výchova/náboženská výchova, informatika, pracovné vyučovanie.

 • Informácie pre rodičov-Školská spôsobilosť

  INFORMÁCIE  

  pre rodičov a zákonných zástupcov k školskej spôsobilosti

   Na základe  mimoriadnej situácie a na základe novely školského zákona č. 56/2020 Z. z., Ministerstvo školstva  určilo termín zápisu detí do 1.ročníka základných škôl  od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez účasti detí.

  Podľa §19  ods.(3) školského zákona:  Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak- t.j. každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020  fyzický vek 6 rokov, je rodič povinný zapísať do 1. ročníka základnej školy. 

   Vážení rodičia.

  V prípade otázok ku školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa / či bude vedieť zvládnuť požiadavky školského vzdelávania, či nepotrebuje odklad, resp. Vám po depistáži v MŠ bolo odporúčané ešte psychologické vyšetrenie/

  v CPPPaP Prešov, Levočská 7 využite nasledujúce možnosti ako sa informovať alebo objednať na psychologickú diagnostiku školskej spôsobilosti :

  a)    Obráťte sa mailom na konkrétneho psychológa podľa spádového obvodu Materských škôlok, ktoré nájdete na webovom sídle:     https://cpppap-presov.webnode.sk/      v časti štruktúra;

  b)   Využite č.0915 899 455 , 0915 899 454 na informovanie sa o postupe, resp. sa objednajte; 

  c)    Využite mailovú adresu : cpppap@azet.sk  na objednanie sa.

   Potrebné základné informácie: meno zákonného zástupcu, telefonický kontakt pre potreby rýchlej komunikácie,  meno dieťaťa,  ak dieťa navštevuje MŠ, uviesť ktorú.

   Akonáhle sa skončí mimoriadna situácia a obnoví sa činnosť CPPPaP Prešov, Levočská 7, budete kontaktovaní a pozvaní na  psychologické vyšetrenie.

   

  PhDr. Viera Hybenová

  Riaditeľka

   

   

   

   

 • 2% z dane môžete poskytnúť do dvoch mesiacov od skončenia pandémie

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  V súlade s § 50 zákona 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,ktorý v ods.4 umožńuje daňovníkovi poukázať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane v prospech ním určenej právnickej osoby, ktorou môžu byť inštitúcie, ktoré sú uvedené v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Včielka.

  Tento dar od Vás nám pomôže, nič Vás nestojí,pretože daň by ste inak odviedli štátu.Vaše 2 % nám pomôžu pri rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.Finančné prostriedky budú použité na účely uvedené v štatúte n.f. Včielka.

  Každé euro škole pomôže.

  1. Do 31. marca 2020 - podanie daňových priznaní-FO, ktoré podávajú daňové priznanie + právnické osoby- Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania.

  2 Do 30. apríla 2020 zasielanie daňových priznaní, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ( zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj potvrdenie o zaplatení dane.)

  3. Ak Vás zdaňuje zamestnávateľ, môžete potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane poslať v zalepenej obálke na adresu školy, alebo vhoďte do poštovej schránky školy

  4.My zabezpečíme, aby sa dostali na príslušné daňové úrady do  dvoch mesiacov od skončenia pandémie.

  5. Tlačivá:Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane + Potvrdenie o zaplatení daní z príjmov zo závislej činnosti si môžete telefonicky požiadať u riaditeľky školy.

  ĎAKUJEME VÁM !

 • Zápis žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021

  Vážení  rodičia budúcich prvákov,

  vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19  sa zápis do prvého ročníka uskutoční bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou od 15.4.2020 - 30.04.2020

  Elektronickú prihlášku prosím vyplňte na stránke  našej školy. Prihlášku vytlačte, obidvaja rodičia podpíšte a s kópiou rodného listu, preukazu poistenca dieťaťa pošlite na adresu školy.

  Ak niekto z rodičov nemá možnosť zapísať svoje dieťa do ZŠ elektronickou formou, môže to urobiť osobne (bez účasti dieťaťa ) dňa 15.4.2020 od 10.00-14.00 hod.Doneste si so sebou rodný list dieťaťa, preukaz poistenca dieťaťa, občiansky preukaz.

  Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu.

  Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktoré sa k žiadosti doloží dodatočne.

   

   

   

   

 • Opatrenia ministerstva školstva

  Opatrenia ministerstva školstva

  -vyučovanie sa od 30.3.2020 prerušuje až do odvolania

  -samoštúdium žiakov prebieha prostredníctvom  dennej elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy cez portál http://www.bezkriedy.sk

  -zápis do 1.ročníka pre šk. rok 2020/2021 sa uskutoční  elektronickou formou vylnením Elektronickej prihlášky na stránke našej školy https://zskokosovce.edupage.org/register/,

  -Ministerstvo školstva zriadilo vzdelávací portál  www.ucimenadialku.sk, kde sú materiály a online hodiny pre učiteľov, žiakov a rodičov.

  -na  STV2 doobeda prebieha vysielanie pre školy – Školský klub.

                        

 • Prerušenie vyučovania

  Prerušenie vyučovania

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

   

 • OZNAM

  .

  Z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu riaditeľka školy  po dohovore so zriaďovateľom školy poskytla žiakom dňa 13. marca 2020 (piatok) riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 školského zákona (č.245/2008 Z. z.). Všetci stravníci budú v uvedený deň z obedov automaticky vyhlásení.

  Prosím rodičov, aby pravidelne sledovali stránku školy,  na ktorej budú mať žiaci úlohy na vypracovanie na každý deň ( Úlohy na doma), ako aj najnovšie oznamy školy.

  .                                                                                                G. Leláková, riaditeľka  školy

   

                       

   

 • Usmernenie k šíreniu koronavírusu

  V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.

  V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

  V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi, v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie, v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe, v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

  Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

  Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

 • Hviezdoslavov Kubín 2020

  Každý rok sa v našej škole koná školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Svoje nadanie a recitačné schopnosti tento rok 18. februára 2020 predviedlo niekoľko súťažiacich. Recitátori tradične súťažili  v prednese poézie a prózy. Žiaci príjemne prekvapili výberom textov, umeleckým podaním, vtipnými pointami či prácou s publikom. Rozhodovanie o postupujúcich bolo pre porotu naozaj náročné.Školské kolo vyhrala Narayani Múková, žiačka 4. ročníka, ktorá v prednese prózy postupuje do okresného kola HK v Prešove, kde bude reprezentovať našu školu Držíme jej palce..

 • Návšteva Krajského múzea v Prešove

   

  Dňa 28.2.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili zážitkového vyučovania v Krajskom múzeu v Prešove. Cieľom tejto netradičnej formy vyučovania bolo  zatraktívniť vyučovací proces, vzbudiť u žiakov záujem o históriu mesta Prešov a jeho okolia, motivovať ich k snahe prehlbovať a rozširovať vedomosti z regionálnych dejín.Naša prehliadka trvala viac než hodinu. V pestrej ponuke múzea boli skutočné skvosty  histórie šľachtických sídel, umeleckej histórie, hodín, zbraní, numizmatiky, ľudovej kultúry, neživej prírody, unikátneho slovenského drahokamu opálu... Jedinečnou bola zbierka hasičskej techniky, najrozsiahlejšia a najucelenejšia na Slovensku.Zážitok z prehliadky umocnila skvostná architektúra, jej interiér i exteriér, átriový dvor a historická studňa. Vraj vie vypočuť ľudské priania...Kto vie , možno sa deťom vyplnia...

   

 • Návšteva planetária v Prešove

  Dňa 28. februára 2020 sa žiaci našej školy spolu s triednymi učiteľkami zúčastnili exkurzie do planetária v Prešove.Cieľom exkurzie bolo upevňovanie si predstáv o vesmírnych telesách zážitkovou formou.V prvej časti návštevy planetária sa žiaci pomocou filmovej projekcii oboznámili a zopakovali vedomosti o pohyboch Zeme a o dôsledkoch, ktoré tieto pohyby vyvolávajú, o slnečnej sústave a Slnku. Najzaujímavejšou časťou bola návšteva planetária. Žiaci v prítmí  obdivovali nočnú oblohu posiatu hviezdami, najvýznamnejšie súhvezdia , pozorovali zdanlivý pohyb planét a Mesiaca. Návštevu planetária sme ukončili diskusiou, počas ktorej žiaci kládli svoje zvedavé otázky pracovníkovi hvezdárne. Ciele exkurzie boli naplnené, šťastlivo sme sa vrátili domov.

 • 4. školský ples

  Dňa 22.februára 2020   Základná škola v spolupráci s OcÚ v Kokošovciach zorganizovala v kultúrnom dome  v poradí už štvrtý školský ples, ktorý sa tohto roku  niesol v štýle DENIM Ples slávnostne otvorila riaditeľka školy Mgr. Gabriela Leláková. Do tanca hrala hudobná skupina REGE, ktorá sa postarala skvelou hudbou o dobrú náladu. Hostia sa v pekne vyzdobenej sále  zabávali do skorých ranných hodín, pochutnali si na skvelej večeri. Zlatým klincom večera bola bohatá tombola , do ktorej prispeli nielen rodičia žiakov školy, zamestnanci školy, ale aj firmy a organizácie z obce a blízkeho okolia, rôzni jednotlivci , ktorí takýmto spôsobom podporili našu školu. Ďakujeme! Vrelá vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave a  organizácii plesu. Výťažok z plesu sa použije na modernizáciu našej školy.Veríme,že IV. ročník školského plesu bol pre všetkých plný krásnych chvíľ a stal sa pre nich príjemným  kultúrnym a spoločenským zážitkom.Tešíme sa na stretnutie opäť o rok!

 • Divadielko Etudy v škole

  5.februára 2020 našu školu navštívilo divadielko Etudy.Zahralo nám vtipnú historku o Polepetkovi, ktorého otec pošle do sveta s nádejou, že sa prispôsobí ostatným. To sa síce nestalo, ale Polepetko si získal kráľa zadovážením stratenej kráľovskej koruny a oženil sa s jeho dcérou Pletanou. Inscenácii nechýbala herecká a komická vycibrenosť. Oživením predstavenia s pozitívnym posolstvom boli pesničky s využitím akustických hudobných nástrojov. Z predstavenia si deti odniesli pekný kultúrny zážitok.

   

 • Karneval

  Dňa 31. januuára 2020  naša škola ožila rôznymi strigami, čarodejnicami, princeznami, bojovníkmi a podobne. Žiaci sa stretli v tento deň v škole, aby ukázali, aké si vedia pripraviť masky a ako vedia zaujať svojimi nápadmi a predstavivosťou. Najskôr sa masky predstavili a neskôr predviedli aj niečo zo svojej šikovnosti v súťažiach. Všetci súťažiaci boli odmenení. Po súťažiach nasledovalo vyhodnotenie masiek. Nebolo ľahké vybrať tie najlepšie. Všetky boli nápadité a bolo vidieť, že si s nimi žiaci, alebo pri tých menších, ich rodičia dali veľa práce. Nakoniec sme z každého ročníka odmenili vecnými cenami tú najlepšiu masku. Odmenili sme aj najtvorivejšiu, najstrašielnejšiu a najoriginálnejšiu masku.Všetky ostatné masky dostali ceny útechy.  Po vyhodnotení sa žiaci venovali voľnej zábave.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria