Navigácia

 • Oznam

  Strava na máj sa vyberá :

  23.4.2018-štvrtok-7.00-15.00 hod.

  30.4.2018-pondelok-7.00-15.00 hod.

  ZŠ: 17x0,95 =16,15 eur

 • Zápis detí do 1. ročníka

          

  pokračuje v pracovných dňoch

  do 30.4.2018 v pracovných dňoch od 8.00-15.00h

  v kancelárii riaditeľky školy po telefonickom dohovore ( 051/77 98 112)

  Pri zápise sú nevyhnutné: účasť dieťaťa a jeho zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu

  Výhody našej školy: rodinné prostredie, výučba AJ od 1. ročníka, ŠKD a jeho aktivity, finančný príspevok Obce  Kokošovce, vyučovanie pomocou interaktívnych metód –učebne s počítačmi a interaktívnymi tabuľami, práca v záujmových útvaroch, tanečný krúžok a výučba hry na hudobný nástroj- podľa záujmu  - CVČ Ebony Prešov v priestoroch našej školy, plavecký výcvik pre 3. a 4. ročník, vlastivedné exkurzie a školský výlet,  zrekonštruovaná budova školy, škola v prírode.

  Kontakt: Tel.: 051/7798112, 0903 467 753 ,E-mail: zskokosovce@gmail.com , .zskokosovce.edupage.org

 • 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  V súlade s § 50 zákona 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,ktorý v ods.4 umožńuje daňovníkovi poukázať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane v prospech ním určenej právnickej osoby, ktorou môžu byť inštitúcie, ktoré sú uvedené v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Včielka.

  Tento dar od Vás nám pomôže, nič Vás nestojí,pretože daň by ste inak odviedli štátu.Vaše 2 % nám pomôžu pri rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.Finančné prostriedky budú použité na účely uvedené v štatúte n.f. Včielka.

  Každé euro škole pomôže.

  1. Do 31. marca 2018- podanie daňových priznaní-FO, ktoré podávajú daňové priznanie + právnické osoby- Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania.

  2 Do 30. apríla 2018 zasielanie daňových priznaní, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ( zamestnanec okrem vyhláenia zasiela aj potvrdenie o zaplatení dane.)

  3. Ak Vás zdaňuje zamestnávateľ , môžete potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane poslať v zalepenej obálke do 20.4.2018, po dieťati triednemu učiteľovi.

  4.My zabezpečíme, aby sa dostali na príslušné daňové úrady do 30.4.2018.

  5. Tlačivá:Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane + Potvrdenie o zaplatení daní z príjmov zo závislej činnosti si môžete vyzdvihnúť u riaditeľky školy.

  ĎAKUJEME VÁM !

 • Divadelné predstavenie Rozprávkový hrniec v podaní divadielka Portál

  5. apríla 2018 navštívilo našu školu divadielko Portál. Zahrali nám hudobnú rozprávku Rozprávkový hrniec. Bol to príbeh pomiešaných rozprávok, ktoré sa vysypali do čarovného hrnca, o pátraní po poriadku v príbehoch. Predstavenie interaktívne využívalo vedomosti detského diváka o rozprávkach a posunulo hranice fantázie pri hľadaní nových príbehov. Žiaci si z predstavenia odniesli pekný kultúrny zážitok.

 • Rozprávkový deň s H.Ch.Andersenom

  Dňa 28.3.2018 sa v priestoroch školy uskutočnilo podujatie ,,Rozprávkový deň s H.Ch.Andersenom." Akcia bola zameraná na podporu čítania u detí. Výročie narodenia známeho rozprávkara H.Ch.Andersena sme oslávili čítaním jeho rozprávok,zisťovaním informácii o jeho živote,tvorením pojmových máp, osnov rozprávok, skladaním puzzle rozprávkových postavičiek,výrobou záložiek do kníh,  dramatizáciou vybranej rozprávky, pozeraním rozprávok. Podujatia sa zúčastnili  všetky deti 1.- 4.ročníka. Veríme, že si žiaci so sebou odniesli krásne zážitky z rozprávkového dňa s H.Ch.Andersenom.

 • Súťaž o najkrajšie vyzdobenú kraslicu

  28.3.2018 sme vyhodnotili súťaž o najkrajšie vyzdobenú kraslicu. Do súťaže sa zapojili skoro všetci žiaci 1.-4. ročníka. Žiaci pri vyzdobovaní  veľkonočných vajíčok použili rôzne techniky.Najoriginálnejšie vyzdobenú kraslicu doniesla Karolínka Zálehová, ktorá vyhrala 1. miesto.Všetci zúčastnení žiaci vyhrali za kraslice pekné vecné ceny.

 • Návšteva DJZ v Prešove

  20.3.2018 sme navštívili DJZ v Prešove.   Rozprávkový muzikál Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina zaviedol deti do hravého sveta chrobákov. Rozprávač v podobe cvrčka všetkých zoznámil s dedkom Karolom, ktorý v starobe trpí osamelosťou. Za posledné peniaze kúpil polienko, z ktorého si vystrúhal drevenú bábku.  Dedkovi Karolovi sa splnilo prianie a z bábky sa stal živý chlapček, ktorý dostal meno Buratino. Nebol  to však jediný sen, ktorý sa v tejto rozprávke naplnil.V príbehu o Buratinovi tvorcovia využili okrem námetov ruského spisovateľa aj prvky známej rozprávky o Pinocchiovi. Chlapček Buratino opustil miniatúrny byt dedka Karola a pustil sa do sveta chrobákov, v ktorom zažil množstvo dobrodružstiev. Na scéne sa vystriedali v humorných situáciách rôzne druhy zvierat i hmyzu. Rozprávka však okrem pobavenia priniesla deťom aj morálne ponaučenie a vieru, že svojich snov sa nemajú vzdávať.

 • Hviezdoslavov Kubín 2018

  Dňa 12. marca 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín. Prednášaná próza a poézia bola v tomto roku zastúpená bohatým výberom autorov. Súťaže sa zúčasnili všetci žiaci 1. - 4. ročníka. Tí najlepší boli odmenení diplomom a peknými vecnými cenami. Hviezdoslavov Kubín si zachováva  meno a odkaz jedného z najväčších slovenských básnikov P.O.Hviezdoslava, ktorý zaštítil svojím menom a tvorbou jedno z najstarších kultúrnych podujatí u nás, a ono zas predlžuje živú spomienku na nášho významného básnika.

  Dňa 23.3.2018 Narayani Muková , žiačka 2. ročníka reprezentovala našu školu v prednese poézie na okresnom kole , ktoré sa konalo v ZŠ Kúpeľná v Prešove.Narayani  obsadila krásne 2. miesto z 32 zúčastnených žiakov prvej kategórie(1. a 4. ročník), k čomu jej blahoželáme.

   

 • II. školský ples v štýle RETRO

  Dňa 10.februára 2018 Základná škola v spolupráci s OcÚ v Kokošovciach zorganizovali II. ročník školského plesu v štýle RETRO.Ples slávnostne otvorila riaditeľka školy Mgr. Gabriela Leláková. Do tanca hral DJ Peter Zuščák, ktorý sa postaral skvelou hudbou o dobrú náladu. Hostia sa v pekne vyzdobenej sále v štýle retro zabávali do skorých ranných hodín, pochutnali si na skvelých večerách. Zlatým klincom večera bola bohatá tombola , do ktorej prispeli nielen rodičia žiakov školy, zamestnanci školy, ale aj firmy a organizácie z obce a blízkeho okolia, rôzni jednotlivci , ktorí takýmto spôsobom podporili našu školu. Ďakujeme! Vrelá vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave a  organizácii plesu. Výťažok z plesu sa použije na modernizáciu našej školy.Veríme,že II. ročník školského plesu bol pre všetkých plný krásnych chvíľ a stal sa pre nich príjemným  kultúrnym a spoločenským zážitkom.Tešíme sa na stretnutie opäť o rok!

 • Návšteva Babadla spojená s exkurziou

  Dňa 8.2.2018 sme navštívili Babadlo v Solivare.Pozreli sme si povesť Solivarské poklady. ktorá nás veľmi zaujala svojim spracovaním. Predstavenie bolo veľmi poučné,  deti sa dozvedeli o histórii ťažby  soli v Solivare.Po ukončení  nám pani riaditeľka Babadla urobila exkurziu celého divadla. Prešli sme si všetky miestnosti v zákulisí, predstavili sa nám zamestnanci Babadla, ktorí nás oboznámili so svojou prácou, deti si vyskúšali kostýmy, zahrali sa s maňuškami, marionetami, maskami...Veľmi pekne ďakujeme za krásny zážitok.

 • Výpis z klasifikácie za 1. polrok

  Žiaci našej školy dostali na štvrtej  hodine v posledný vyučovací deň prvého polroka Výpis klasifikácie prospechu , správania a dochádzky.  Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok vo forme verejnej listiny sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 • Fašiangový karneval

  Fašiangy sú obdobím zábavy a maškarných karnevalov.1.februára 2018 sa žiaci našej školy premenili na rôzne rozprávkové bytosti. Trieda zrazu ožila detskou vravou a veselou hudbou. Po prehliadke masiek si deti zatancovali, zasúťažili a pomaškrtili na rôznych dobrotách.Najviac im však chutila karnevalová torta s ohňostrojom, ktorú pre deti upiekla pani Ferková, mamička nášho prváčika Danka. Všetci jej veľmi pekne ďakujeme za krásnu , chutnú karnevalovú tortu.Najkrajšie masky boli odmenené peknými cenami a diplomami.Z cien útechy sa tešili ostatné masky. Karneval sa deťom veľmi páčil a už teraz sa tešia na ten ďalší v budúcom školskom roku.

 • Súťaž o titul,, Všetkovedko"

   30.11.2017 desiati žiaci 2., 3. a 4. ročníka zabojovali o titul Všetkovedka. Otestovali si hlavne čítanie s porozumením ako aj  svoje vedomosti z rôznych oblastí všeobecného prehľadu žiaka. 26.1.2018 boli vyhodnotené testíky žiakov. Všetkovedkom našej školy sa stal žiak 2. ročníka Danko Resetár, ktorý bol odmenený diplomom, ceruzou a knihou o zvieratkách.Ostatní zúčastnení žiaci boli odmenení diplomom a ceruzou.Rôznorodosť úloh v testoch rozvíja u detí vedomosti, učí ich diskutovať, argumentovať, obhajovať svoj názor.

 • Vianočné prekvapenia

  22. decembra 2017 sa žiaci našej školy vzájomne obdarovali darčekami, ktoré si pre seba vopred pripravili.Vianočné prekvapenia deti veľmi potešili.Posolstvo Vianoc bolo naplnené.

 • Návšteva planetária

  19.12.2017 sme navštívili Mobilné planetárium . V kupole prenosného planetária si deti pozreli rozprávku So zvieratkami o vesmíre.Veľmi pútavou a zážitkovou  formou sa žiaci dozvedeli o vybavení vesmírnej lode, o planétach, o Zemi, o Slnku, o súhvezdiach...Pomocou digitálneho prístroja sa učenie zrazu stalo pre žiakov reálnejšie.

 • Stretnutie s Mikulášom

  Obec Kokošovce v spolupráci so ZŠ a MŠ pripravili pre deti obce,,Stretnutie s Mikulášom". Všetkých prítomných privítal starosta obce a riaditeľka ZŠ. Čakanie na Mikuláša spríjemnili žiaci ZŠ a deti MŠ pekným kultúrnym programom v podobe básní, piesní, scénok, tanca...Po programe deti privítali Mikuláša, ktorý im rozdal sladké mikulášske balíčky. Mikulášsku atmosféru dodal aj jarmok, do ktorého prispeli výrobkami zo svojej tvorivej dielne  rodičia žiakov  a  zamestnanci školy, čím podporili ZŠ. Ďakujeme.

 • Beseda o slušnom správaní-etikete

  Dňa 4.12.2017 sa v priestoroch školy uskutočnila pre žiakov beseda pod názvom Spoločenské správanie - etiketa, ktorú ponúklo  Múzeum na kolesách z Prešova.Prostredníctvom tohto programu sa do škôl prináša zážitkové vzdelávanie, ktoré je pre deti veľmi zaujímavé, ale aj náučné. Na modelových situáciách, s interaktívnym zapojením žiakov, s humorom i vážne predviedlo základné pravidlá spoločenského správania. Spoločná výučba etikety sa žiakom veľmi páčila, herca oceňovali úprimným smiechom a potleskom.

 • Imatrikulácia prvákov

  9. november 2017 bol v živote našich prvákov významným dňom. Boli slávnostne pasovaní za žiakov našej školy. Najskôr však museli splniť úlohy v krajinách Čítankovo,Písankovo, Šikovníčkovo a Športovkovo.Na tejto ceste ich doprevádzali rozprávkové víly.Pri plnení úloh ukázali rodičom, čo už všetko vedia.Dokonca zaspievali aj pieseň v angličtine. Po vyzvaní pani riaditeľkou zložili školácky sľub a nastal čas pasovania. Prváci si prevzali medailu, lízanku a pasovací dekrét, ktorý im bude tento deň stále pripomínať.

 • Záložka spája školy

  V rámci medzinárodného mesiaca školských knižníc sa naša škola zapojila do projektu ,, Záložka do knihy spája školy "Žiaci rôznymi technikami vyrobili záložky do kníh.  Z každého ročníka sme odmenili tú najkrajšiu a najoriginálnejšiu záložku. Po vyhodnotení sme záložky poslali do pridelenej českej partnerskej ZŠ s MŠ v Třeboviciach . Z tejto školy sme tiež dostali záložky, ktoré  potešili našich žiakov.Výmenou záložiek naša škola získala kontakt na jednu z českých málotriednych škôl, s ktorou  budeme naďalej spolupracovať a vymieňať si skúsenosti.

 • Deň jablka

  Dňa 20.10.2017 sme si pripomenuli svetový deň jablka v blokovom vyučovaní. Hneď v úvode sa žiaci dozvedeli o tom, čo jablko obsahuje, jeho vplyv na ľudský organizmus, rôzne zaujímavosti o jablku. Celé dopoludnie  sa nieslo jabĺčkovými úlohami, ktoré museli žiaci vyriešiť na jednotlivých vyučovacích hodinách.Deťom sa najviac páčili úlohy na interaktívnej tabuli. Počas prestávok sa maškrtilo na jablčkových dobrotách, ktoré si deti z domu doniesli.Mamičky im na tento deň pripravili rôzne jablčkové koláčiky, pirôžky plnené jabĺčkami, jabĺčkové šalátiky,palacinky, džúsy, čajíky...Jablkový deň pokračoval aj v ŠKD, kde deti pokračovali jablčkovými výtvarnými aktivitami.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria