Navigácia

 • Beseda o slušnom správaní-etikete

  Dňa 4.12.2017 sa v priestoroch školy uskutočnila pre žiakov beseda pod názvom Spoločenské správanie - etiketa, ktorú ponúklo  Múzeum na kolesách z Prešova.Prostredníctvom tohto programu sa do škôl prináša zážitkové vzdelávanie, ktoré je pre deti veľmi zaujímavé, ale aj náučné. Na modelových situáciách, s interaktívnym zapojením žiakov, s humorom i vážne predviedlo základné pravidlá spoločenského správania. Spoločná výučba etikety sa žiakom veľmi páčila, herca oceňovali úprimným smiechom a potleskom.

 • Imatrikulácia prvákov

  9. november 2017 bol v živote našich prvákov významným dňom. Boli slávnostne pasovaní za žiakov našej školy. Najskôr však museli splniť úlohy v krajinách Čítankovo,Písankovo, Šikovníčkovo a Športovkovo.Na tejto ceste ich doprevádzali rozprávkové víly.Pri plnení úloh ukázali rodičom, čo už všetko vedia.Dokonca zaspievali aj pieseň v angličtine. Po vyzvaní pani riaditeľkou zložili školácky sľub a nastal čas pasovania. Prváci si prevzali medailu, lízanku a pasovací dekrét, ktorý im bude tento deň stále pripomínať.

 • Záložka spája školy

  V rámci medzinárodného mesiaca školských knižníc sa naša škola zapojila do projektu ,, Záložka do knihy spája školy "Žiaci rôznymi technikami vyrobili záložky do kníh.  Z každého ročníka sme odmenili tú najkrajšiu a najoriginálnejšiu záložku. Po vyhodnotení sme záložky poslali do pridelenej českej partnerskej ZŠ s MŠ v Třeboviciach . Z tejto školy sme tiež dostali záložky, ktoré  potešili našich žiakov.Výmenou záložiek naša škola získala kontakt na jednu z českých málotriednych škôl, s ktorou  budeme naďalej spolupracovať a vymieňať si skúsenosti.

 • Deň jablka

  Dňa 20.10.2017 sme si pripomenuli svetový deň jablka v blokovom vyučovaní. Hneď v úvode sa žiaci dozvedeli o tom, čo jablko obsahuje, jeho vplyv na ľudský organizmus, rôzne zaujímavosti o jablku. Celé dopoludnie  sa nieslo jabĺčkovými úlohami, ktoré museli žiaci vyriešiť na jednotlivých vyučovacích hodinách.Deťom sa najviac páčili úlohy na interaktívnej tabuli. Počas prestávok sa maškrtilo na jablčkových dobrotách, ktoré si deti z domu doniesli.Mamičky im na tento deň pripravili rôzne jablčkové koláčiky, pirôžky plnené jabĺčkami, jabĺčkové šalátiky,palacinky, džúsy, čajíky...Jablkový deň pokračoval aj v ŠKD, kde deti pokračovali jablčkovými výtvarnými aktivitami.

 • Návšteva Ekoparku Holá Hora

  Dňa 13.10.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili vzdelávacieho programu v Ekoparku, v Prešove, ktorý  obsahoval prehliadku areálu spojenú s výkladom a edukačnými hrami s enviromentálnou tematikou. Počas prehliadky spojenej s výkladom sa deti dozvedeli základné informácie o spôsobe života nielen našich, ale aj exotických zvierat, ktoré mali možnosť v Ekoparku vidtieť.

 • Didaktické hry v prírode

  Dňa 29.septembra 2017 sme pre žiakov pripravili Didaktické hry v Šťavici .V arburétu sme spoznávali rôzne stromy podľa ich charakterisických znakov.  Prešli sme si trasu náučného chodníka, na ktorom sme sa vždy zastavili pri drevených tabuliach, na ktorých boli zaujímavé informácie o lesných zvieratkách , stromoch,rastlinách...Navštívili sme dva minerálne pramene Šťavice, pomník cisárovnej Sisi, ktorý bol postavený na jej počesť , že toto miesto počas svojho života navštívila.Na lúke  sme pripravili pre deti didaktické hry ,pri ktorých sa nielen zahrali, ale aj veľa naučili.

 • Učebné pomôcky na školský rok 2017/2018

  1. ročník

  Zošity: SJL, DIKTÁTY- č.511 5 ks, s pomocnou liňajkou-  č. 511 5 ks, MAT.-  č.512 5 ks, PVO , NBV, ANJ-  č. 520 4 ks slovníček - č.624 1ks, notový zošit 1ks, veľký čistý zošit- č. 440 1 ks,

  V peračníku : 3 ceruzy č.1, nožnice, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, dlhé pravítko.

  Pomôcky na VYV: 20 výkresov A4, 20 výkresov A3, 1 bal. farebného papiera, lepidlo 2ks (tyčinka), nožnice s tupým koncom 1 ks, plastelína, obrus, vodové a temperové farby, paleta na temperové farby, 2 okrúhle štetce, 2 ploché štetce rôznej hrúbky, nádoba na vodu, mastný pastel, pracovná zástera (tričko) , škatuľa s menom.

  Vrecúško na TSV: biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky), vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško: uterák, pohár, zubná pasta a kefka, mydlo ,hygienické vreckovky (1celé balenie)

  Prezuvky so svetlou podrážkou.( aj do ŠJ)-2ks

  Jeden balík kancelárskeho papiera

   

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

  2. ročník

  Zošity: SJL, Č, PVO, DIKTÁTY, ANJ, NBV - č.512 10-15 ks; MATEMATIKA - č.523 5 ks; GEOMETRIA (čistý zošit), malá podložka č.520 1ks; slovníček č.624 1ks; notový zošit 1ks

  V peračníku : 2 atramentové perá, 2 ceruzy č.2, zelené pero, nožnice, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, dlhé pravítko.

  Pomôcky na VYV: 10 výkresov A4, 30 výkresov A3, 1 bal. farebného papiera, lepidlo 2ks (tyčinka), nožnice s tupým koncom 1 ks, plastelína, obrus, vodové a temperové farby, paleta na temperové farby, 2 okrúhle štetce, 2 ploché štetce rôznej hrúbky, nádoba na vodu, mastný pastel, tuš, pracovná zástera (tričko) ,škatuľa s menom.

  Vrecúško na TSV: biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky) vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško: uterák, pohár, zubná pasta a kefka, mydlo, hygienické vreckovky (1celé balenie)

  Prezuvky so svetlou podrážkou 2ks( ŠJ)

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

  3. ročník

  Zošity : SJL, PDA, VLA, Diktáty, MAT - 523 20 ks; Geometria + podložka - 520 1 ks; slovníček - 624 1 ks; notový zošit - 1 ks

              ANJ- veľký čistý zošit -1ks

  V peračníku : atramentové pero -2ks, zelené pero, 2 ceruzy č. 2, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, nožnice. Na geometriu - 1 trojuholník s ryskou a 1 rovné pravítko, kružidlo.

  Výtvarná výchova : vodové farby + 2 okrúhle štetce rôznej hrúbky, temperové farby + 2 ploché štetce rôznej hrúbky, paleta na temperové farby, mastný pastel, tuš, 2 ks lepidlo (tyčinka), nožnice, plastová nádoba na vodu, plastový obrus, zásterku alebo staré tričko , handrička na utieranie štetca, pomôcky do škatule s menom. 1 balenie farebného papiera , výkresy A4 – 10 kusov, výkresy A3 – 30kusov.

  Telesná výchova : biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky), vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško : uterák (malý), 1 celé balenie hygienických vreckoviek, zubnú kefku, pastu a pohár, mydlo

  Prezuvky so svetlou podrážkou 2ks( ŠJ)

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

  4. ročník

  Zošity : SJL, PDA, VLA, , NBV,Diktáty - 523 15 ks; MAT, Matematické rozcvičky - 544 (564) 3ks; Geometria + podložka - 520 1 ks; slovníček 624 1 ks; notový zošit 1 ks;ANJ-veľký čistý zošit-1ks

  V peračníku : atramentové pero -2ks,zmizík, prepisovacie pero modré, farebné perá/ zelené, červené.../ 2 ceruzy č. 2, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, nožnice. Na geometriu - 1 trojuholník s ryskou a 1 rovné pravítko, kružidlo.

  Výtvarná výchova : vodové farby + 2 okrúhle štetce rôznej hrúbky, temperové farby + 2 ploché štetce rôznej hrúbky, paleta na temperové farby, mastný pastel, tuš, 2 ks lepidlo (tyčinka+ tekuté lepidlo vo fľaštičke), nožnice, plastová nádoba na vodu, plastový obrus, zásterku alebo staré tričko , handrička na utieranie štetca, škatuľa s menom. 1 balenie farebného papiera , výkresy A4 – 10 kusov, výkresy A3 – 30kusov.

  Telesná výchova : biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky + tenisky/ botasky/, vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško : uterák (malý), 1 celé balenie hygienických vreckoviek, zubnú kefku, pastu a pohár, mydlo

  Prezuvky so svetlou podrážkou 2ks( ŠJ)

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

 • Hurá, prázdniny

  Letné prázdniny v školskom roku 2016/2017 začínajú 3. júla 2017 a budú trvať do 31. augusta 2017.  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017. Všetkým deťom prajeme krásne prežitie letných prázdnin.

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Dňa 30. 06. 2017 sme slávnostne ukončili školský rok 2016 / 2017. Tento krásny slnečný deň akoby bol symbolom obdobia, na ktoré všetky deti tak netrpezlivo čakajú - na prázdniny. Iba pred krátkym časom sme nasadli do vlaku s názvom školský rok 2016 / 2017 a už stojíme na jeho konečnej stanici po 10 mesiacoch ťažkej a namáhavej práce. Táto práca sa odzrkadlila na vysvedčení v podobe známok. Žiaci za výborný prospech a za dobré správanie boli odmenení peknými knihami a farbičkami. V tento deň nám pripadla aj nemilá povinnosť, rozlúčiť sa s našimi štvrtáčkami, ktoré nám budú veľmi chýbať.Ako spomienku na našu školu sme im venovali náramky s ich menami.

 • Finančná gramotnosť v škole

  Dňa 26.6.2017  si žiaci testovali úroveň svojej finančnej gramotnosti. Deti si vytvorili obchodíky s rôznym tovarom, banku, poštu,   reštauráciu, módny salón, nechtové šúdio, bodypaiting, kde za ponúkaný tovar a služby prijímali finančnú hotovosť, ktorú si vopred pripravili. V praxi si tak vyskúšali prijímanie a vydávanie peňazí a  riešenie rôznych situácií , ktoré nastali pri kontakte zákazníka so zamestnancami rôznych zariadení a inštitúcií.

 • Zábavno - súťažné popoludnie spojené s opekačkou

  Dňa 23. 06. 2017 sme pre deti a ich rodičov pripravili zábavno -  súťažné popoludnie spojené s opekačkou. Rodičia a deti boli rozdelení do štyroch družstiev, v ktorých prechádzali šiestimi stanovištiami. Z každého stanovištia sa ozýval radostný smiech a zábava. Po splnení všetkých úloh sme si  spoločne zasadli k ohnisku, pri ktorom sme si opiekli chutné klobásky, špekáčiky, slaninku, cibuľku a rôzne iné dobroty. Keď sme sa dosýta najedli, zahrali sme si  spolu s deťmi a ich rodičmi  futbal . Pod rúškom noci a za doprovodu svetielok svätojánskych mušiek sme zdolávali strach pri skúške odvahy v blízkosti miestneho cintorína. Zlatým klincom programu bolo hľadanie pokladu, z ktorého mali radosť všetky deti.Všetkým zúčastneným rodičom ďakujeme.

 • Škola v prírode

  V čase od 5. júna do 9. júna  2017 vymenili žiaci 1. – 4. ročníka školské lavice za krásne prostredie Vysokých Tatier. Počas Školy v prírode  v penzióne Vila PARK  prežili týždeň plný hier, zážitkov, smiechu, ale i získavania nových poznatkov. Snažili  sa vydržať bez mamky, postarať sa o poriadok vo svojich veciach, dohodnúť sa s kamarátom. Zároveň si overili všetko to, čo sa naučili na hodinách prvouky,prírodovedy a vlastivedy.  Navštívili sme Múzeum  TANAPU, Beliansku jaskyňu, zubačkou sme sa dostali na Hrebienok, odkiaľ sme sa vybrali obdivovať vodopády.V popoludňajších hodinách zas hravou formou spoznávali rôzne kontinenty.Škola v prírode nám pomohla utužiť vzťahy medzi deťmi, skĺbiť obidve triedy v jeden tím, ktorý vždy ťahá za jeden koniec.  Počasie nám prialo, takže sa deti   vrátili domov unavení, ale plní zážitkov a s pocitom, aké je naše Slovensko krásne.

   

   

 • MDD v lanovom centre

  Žiaci našej školy strávili MDD v lanovom centre Outdoorpark v Prešove. Úlohou detí bolo nájsť podľa mapy  poklad ukrytý  na pirátskom ostrove.Počas hľadania ich čakalo veľa prekážok, ktoré museli zdolať( lanáčik, lezecká stena, nízke prekážky,pavučina...) Odmenou za nájdenie pokladu boli sladkosti, ktoré si deti spravodlivo rozdelili. Energiu si deti doplnili občerstvením v bufete lanového centra.Sladko unavené deti si odniesli domov veľa pekných zážitkov.

 • Plavecký kurz

  V dňoch 22.5.-26.5.2017 zorganizovala  škola pre žiakov 2.-4. ročníka Plavecký kurz v   Aquaparku Delňa pod dohľadom profesionálnych inštruktorov Plaveckej školy NEMO. Inšturktori si rozdelili  deti do 2 skupín, podľa výkonnostnej úrovne.Výcvik začal nácvikom splývania,  správneho dýchania, postupne nácviku kraula, znaku a pŕs.Za odvahu a zvládnutie kurzu deti získali ,,Mokré vysvedčenia", ktoré im odovzdal inštruktor plaveckého výcviku.

 • Deň matiek

  Deň matiek si pripomíname na počesť všetkých matiek v snahe vyjadriť vďačnosť za energiu a úsilie , ktoré vynakladajú pri výchove svojich detí.Žiaci našej školy vystúpili s kultúrnym programom 21.mája 2017 v priestoroch kultúrneho domu. Úvodné slová poďakovania a prejavy úcty matkám patrili zástupcovi pána starostu Ľ. Lipinerovi.Potom následovalo vystúpenie detí MŠ a príhovor pani riaditeľky Mgr. G. Lelákovej,Ziaci našej školy  pre svoje mamky a staré mamy  uvili k ich sviatku kyticu z básní, piesní a tancov, aby potešili ich srdiečka a takto sa im odvďačili za ich lásku, opateru a starostlivosť.V závere milého nedeľňajšieho stretnutia deti rozdali mamkám vlastnoručne vyrobené voňavé mydielka v tvare srdiečka.

 • Sokoliari v škole

  23. mája 2017 navštívili našu školu nevšední návštevníci. Išlo o dravce myšiaka hôrného, myšiaka štvorfarebného, sokola rároha, plamienky driemavej a výra skalného. Počas vystúpenia deti vnikli do histórie sokoliarstva, videli viacero spôsobov letu a výcvik dravcov v bezprostrednej blízkosti.Profesionálna skupina sokoliarov oboznámila žiakov so spôsobom života dravcov, o ich love, potrave...Deti so zatajeným dychom pozorovali dravcov pri lete, chytaní potravy, počúvaní povelov. Očarené boli najmä z možnosti vidieť tieto prekrásne stvorenia úplne zblízka a hlavne z toho, že ich mohli pohladkať.

 • Návšteva hasičského a záchranárskeho zboru v Prešove

  Dňa 4. mája 2017 sme sa so žiakmi  zúčastnili Dńa otvorených dverí na Hasičskej a zaáchranárskej stanici v Prešove. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti osláv sv. Floriána,patróna hasičov.Hasiči sa prezentovali prehliadkou priestorov modernej hasičskej stanice, zásahovej techniky a pre deti  boli pripravené rôzne zábavné súťaže  s hasičskou tematikou. Šikovnosť detí bola odmenená sladkosťami a občerstvením.Aj keď nám počasie veľmi neprialo, návštevu Prešova sme si spríjemnili posedením v cukrárni pri zákusikoch a zmrzline.

 • Deň Zeme

  Deň Zeme sme si v tomto školskom roku pripomenuli 21.4.2017 v projektovom vyučovaní. Tvorivými i zábavno-súťažnými aktivitami ožili všetky priestory školy. Kým areál školského dvora patril rôznym pohybovým hrám a súťažiam, v triedach i na chodbách žiaci spracúvali zábavnou formou jednotlivé témy projektového vyučovania.Uskutočnené aktivity upozornili na dôležitosť ochrany životného prostredia a celého ekosystému. Vyvrcholením Dňa Zeme bolo  vysádzanie živého plota okolo oplotenia školy ako aj vysádzanie okrasných tují v oddychovej zóne školského dvora.Nasadenými stromčekami sme si skrášlili okolie našej školy.Projektovým vyučovaním, zážitkovým učením a netradičnými formami vyučovania majú žiaci oveľa lepšiu možnosť stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty.

   

   

 • Beseda s lesníkmi

  V rámci Apríla-mesiaca lesov navštívili  28.4.2017 našu školu lesníci z Lesnej spávy z Kokošoviec. Vedúci LS pán Ing. S. Lelák a jeho dvaja kolegovia pán Ing. Repka a Ing. Demčák zaujímavou a zážitkovou formou žiakom priblížili prácu lesných pracovníkov, význam ťažby dreva a jeho vplyv na vzhľad krajiny. Zamerali sa hlavne na pozitívny vzťah detí k prírode a lesu.Dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti o tajomstvách prírody a starostlivosti o lesnú zver.Deťom sa páčili názorné ukážky semien stromov, bohatý obrazový materiál, ktorým lesníci spestrili svoje rozprávanie.V závere sa deti zahrali niekoľko hier, v ktorých si zopakovali nadobudnuté poznatky Stretnutie s  lesníkmi bolo pre žiakov veľmi podnetné a bolo vedené na vysoko profesionálnej úrovni. Touto cestou im ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 • Rozprávková noc s H.Ch.Andersenom

  Dňa 24.3.2017 sa v priestoroch školy uskutočnilo podujatie ,,Rozprávková noc s H.Ch.Andersenom." Akcia bola zameraná na podporu čítania u detí. Výročie narodenia známeho rozprávkara H.Ch.Andersena sme oslávili čítaním jeho rozprávok,zisťovaním informácii o jeho živote,tvorením pojmových máp, osnov rozprávok, skladaním puzzle rozprávkových postavičiek,výrobou knihy, , dramatizáciou vybranej rozprávky, pozeraním rozprávok. Podujatia sa zúčastnili skoro všetky deti 1.- 4.ročníka, ktoré pri sledovaní rozprávok zaspávali a odchádzali do ríše snov. Veríme, že si žiaci so sebou odniesli krásne zážitky a v budúcom školskom roku sa opäť stretneme na ,,Rozprávkovej noci s A. Ch. Andersenom".

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria