Lorem Ipsum

Kalendár

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 25.4.2024)
Mgr. Marcel Záleha

Novinky

 • Zápis detí do 1.ročníka sa uskutoční elektronicky už od

  1.4.2024- 30.4.2024

  na: https://zskokosovce.edupage.org/? ( el. prihláška, vyplniť, odoslať)

  S vytlačenou prihláškou podpísanou oboma rodičmi , rodným listom dieťaťa, občianskym preukazom rodiča sa na Vás tešíme osobne 4. apríla 2024 od 14:00 – 17:00 v škole. Prihlášku môžeme spoločne vypísať a vytlačiť aj v škole počas zápisu. Zápis sa uskutoční v daný deň za účasti dieťaťa.

 • 2% z dane

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Včielka.

  Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

  Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!

  Finančné prostriedky budú použité na účely:

  -skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

  -skvalitnenie vybavenia školy

  Zamestnanci požiadajte mzdárku v práci o tlačivá, ktoré stačí podpísané doniesť do školy, živnostníci a firmy môžete darovať 2% priamo cez DP.

 • Svetový deň zdravia sme si v našej škole pripomenuli vychádzkou do krásnej prírody v rekreačnej oblasti Sigord.

 • Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu Zdravý úsmev. Cieľom projektu je výchova žiakov k ústnemu zdraviu. Tento projekt má napomôcť rozvoju preventívnej starostlivosti dieťaťa o vlastné zúbky už v jeho najútlejšom veku. Prevencia vedie k zníženiu výskytu zubných kazov u detí a tým aj k zníženiu nákladov na ich liečbu. Výchovou k ústnemu zdraviu sa predíde celkových ochoreniam dieťaťa následkom infekcie šíriacej sa z hnisavých ložísk pokazených zubov.

 • 22. marca sa od roku 1993 po celom svete oslavuje Svetový deň vody. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo tento deň na pripomenutie si dôležitosti vody pre celú našu planétu, ktorá je v mnohých krajinách nedostupná v potrebnej kvalite a poukazuje na starostlivosť a ochranu vodných zdrojov na Zemi.Aj žiaci našej školy si pripomenuli tento deň celodennými aktivitami .

Novinky

Kalendár

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 25.4.2024)
Mgr. Marcel Záleha

Utorok 23. 4. 2024

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Mapa

Počet návštev: 340481

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2024.0.1451 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.03.2024

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria