Úlohy na doma

Úlohy na doma

16.3.2020 PONDELOK

2. ročník

MAT:PZ str18,UČ- 53/25, 53/24 výpočet+odpoveď,53/1

SJL:69/11 -napíš do zošita, 69/12-ústne,71/17,71/20

Čítanie-Janko Hraško- čítať s porozumením str. 76-77 po tretí odstavec Otca uvidel... PZ 39/1, do malého zošita si napíš nadpis rozprávky a nakresli podľa opisu Janka Hraška

Učivo si môžeš precvičovať zábavnou formou aj na stránkach:

https://www.matika.in/sk/?fbclid=IwAR2FfSuZLPAqqqhuYGP3yC7d7mL4En9Giy1yQ9TCZPP-WaVOmE3zIkixu4

https://www.viemematiku.sk/matematika-podrobne-2-trida

https://www.gramar.in/sk/?fbclid=IwAR3UAMWsreQTo_H0DJBwb5aNNhnhsW5k7GVXRgky6Cgx5XI6xHwdIwmmyjU#2

https://www.viemeposlovensky.sk/diktaty?fbclid=IwAR2JMjX3KZunDGVAZJu0phdCym4iUK9-rshlAkUtLsRde2-YCA0WpxG9mK4

Prosím o pravidelné písanie domácich diktátov-2 x týždenne

Povinné čítanie- ľubovoľná kniha podľa vlastného výberu

4. ročník

SJL: Rod prídavných mien

UČ. 87 str.- napíš si poučku, 87/1,3        88/4,5,6,7,8       PZ str. 49

Čít.:Zvuky v prísloviach a porekadlách- prečítať, úlohy za textom -ústne vypracovanie

sanie: 14-15 str.

Povinné čítanie- ľubovoľná kniha podľa vlastného výberu

Prosím o pravidelné písanie domácich diktátov-2 x týždenne

MAT:vypracovať každý deň jednu stranu v Násobilke na každú lavicu

PZ: str.15, 37/13,9  38/2  vyber spávne možnosti 38/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Učivo si môžeš precvičovať zábavnou formou aj na stránkach

https://www.viemeposlovensky.sk/diktaty?fbclid=IwAR2JMjX3KZunDGVAZJu0phdCym4iUK9-rshlAkUtLsRde2-YCA0WpxG9mK4

https://www.gramar.in/sk/?fbclid=IwAR3UAMWsreQTo_H0DJBwb5aNNhnhsW5k7GVXRgky6Cgx5XI6xHwdIwmmyjU#4

 

https://www.viemematiku.sk/matematika-podrobne-4-trida

https://www.matika.in/sk/?fbclid=IwAR3VO5kvs34cUe4kaVT3CByIi900yaTqm2E2y6Sx8AIR82J0NNAB2bg2OA#4

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kokošovce
    Kokošovce 121,082 52
  • +421 x 0517798112

Fotogaléria