Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Sobota 24. 6. 2017

Počet návštev: 145474

Vitajte na stránkach ZŠ Kokošovce

Novinky

 • V čase od 5. júna do 9. júna  2017 vymenili žiaci 1. – 4. ročníka školské lavice za krásne prostredie Vysokých Tatier. Počas Školy v prírode  v penzióne Vila PARK  prežili týždeň plný hier, zážitkov, smiechu, ale i získavania nových poznatkov. Snažili  sa vydržať bez mamky, postarať sa o poriadok vo svojich veciach, dohodnúť sa s kamarátom. Zároveň si overili všetko to, čo sa naučili na hodinách prvouky,prírodovedy a vlastivedy.  Navštívili sme Múzeum  TANAPU, Beliansku jaskyňu, zubačkou sme sa dostali na Hrebienok, odkiaľ sme sa vybrali obdivovať vodopády.V popoludňajších hodinách zas hravou formou spoznávali rôzne kontinenty.Škola v prírode nám pomohla utužiť vzťahy medzi deťmi, skĺbiť obidve triedy v jeden tím, ktorý vždy ťahá za jeden koniec.  Počasie nám prialo, takže sa deti   vrátili domov unavení, ale plní zážitkov a s pocitom, aké je naše Slovensko krásne.

 • Žiaci našej školy strávili MDD v lanovom centre Outdoorpark v Prešove. Úlohou detí bolo nájsť podľa mapy  poklad ukrytý  na pirátskom ostrove.Počas hľadania ich čakalo veľa prekážok, ktoré museli zdolať( lanáčik, lezecká stena, nízke prekážky,pavučina...) Odmenou za nájdenie pokladu boli sladkosti, ktoré si deti spravodlivo rozdelili. Energiu si deti doplnili občerstvením v bufete lanového centra.Sladko unavené deti si odniesli domov veľa pekných zážitkov.

 • V dňoch 22.5.-26.5.2017 zorganizovala  škola pre žiakov 2.-4. ročníka Plavecký kurz v   Aquaparku Delňa pod dohľadom profesionálnych inštruktorov Plaveckej školy NEMO. Inšturktori si rozdelili  deti do 2 skupín, podľa výkonnostnej úrovne.Výcvik začal nácvikom splývania,  správneho dýchania, postupne nácviku kraula, znaku a pŕs.Za odvahu a zvládnutie kurzu deti získali ,,Mokré vysvedčenia", ktoré im odovzdal inštruktor plaveckého výcviku.

 • Deň matiek si pripomíname na počesť všetkých matiek v snahe vyjadriť vďačnosť za energiu a úsilie , ktoré vynakladajú pri výchove svojich detí.Žiaci našej školy vystúpili s kultúrnym programom 21.mája 2017 v priestoroch kultúrneho domu. Úvodné slová poďakovania a prejavy úcty matkám patrili zástupcovi pána starostu Ľ. Lipinerovi.Potom následovalo vystúpenie detí MŠ a príhovor pani riaditeľky Mgr. G. Lelákovej,Ziaci našej školy  pre svoje mamky a staré mamy  uvili k ich sviatku kyticu z básní, piesní a tancov, aby potešili ich srdiečka a takto sa im odvďačili za ich lásku, opateru a starostlivosť.V závere milého nedeľňajšieho stretnutia deti rozdali mamkám vlastnoručne vyrobené voňavé mydielka v tvare srdiečka.

 • 23. mája 2017 navštívili našu školu nevšední návštevníci. Išlo o dravce myšiaka hôrného, myšiaka štvorfarebného, sokola rároha, plamienky driemavej a výra skalného. Počas vystúpenia deti vnikli do histórie sokoliarstva, videli viacero spôsobov letu a výcvik dravcov v bezprostrednej blízkosti.Profesionálna skupina sokoliarov oboznámila žiakov so spôsobom života dravcov, o ich love, potrave...Deti so zatajeným dychom pozorovali dravcov pri lete, chytaní potravy, počúvaní povelov. Očarené boli najmä z možnosti vidieť tieto prekrásne stvorenia úplne zblízka a hlavne z toho, že ich mohli pohladkať.

 • Dňa 4. mája 2017 sme sa so žiakmi  zúčastnili Dńa otvorených dverí na Hasičskej a zaáchranárskej stanici v Prešove. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti osláv sv. Floriána,patróna hasičov.Hasiči sa prezentovali prehliadkou priestorov modernej hasičskej stanice, zásahovej techniky a pre deti  boli pripravené rôzne zábavné súťaže  s hasičskou tematikou. Šikovnosť detí bola odmenená sladkosťami a občerstvením.Aj keď nám počasie veľmi neprialo, návštevu Prešova sme si spríjemnili posedením v cukrárni pri zákusikoch a zmrzline.

 • Deň Zeme sme si v tomto školskom roku pripomenuli 21.4.2017 v projektovom vyučovaní. Tvorivými i zábavno-súťažnými aktivitami ožili všetky priestory školy. Kým areál školského dvora patril rôznym pohybovým hrám a súťažiam, v triedach i na chodbách žiaci spracúvali zábavnou formou jednotlivé témy projektového vyučovania.Uskutočnené aktivity upozornili na dôležitosť ochrany životného prostredia a celého ekosystému. Vyvrcholením Dňa Zeme bolo  vysádzanie živého plota okolo oplotenia školy ako aj vysádzanie okrasných tují v oddychovej zóne školského dvora.Nasadenými stromčekami sme si skrášlili okolie našej školy.Projektovým vyučovaním, zážitkovým učením a netradičnými formami vyučovania majú žiaci oveľa lepšiu možnosť stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty.

 • V rámci Apríla-mesiaca lesov navštívili  28.4.2017 našu školu lesníci z Lesnej spávy z Kokošoviec. Vedúci LS pán Ing. S. Lelák a jeho dvaja kolegovia pán Ing. Repka a Ing. Demčák zaujímavou a zážitkovou formou žiakom priblížili prácu lesných pracovníkov, význam ťažby dreva a jeho vplyv na vzhľad krajiny. Zamerali sa hlavne na pozitívny vzťah detí k prírode a lesu.Dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti o tajomstvách prírody a starostlivosti o lesnú zver.Deťom sa páčili názorné ukážky semien stromov, bohatý obrazový materiál, ktorým lesníci spestrili svoje rozprávanie.V závere sa deti zahrali niekoľko hier, v ktorých si zopakovali nadobudnuté poznatky Stretnutie s  lesníkmi bolo pre žiakov veľmi podnetné a bolo vedené na vysoko profesionálnej úrovni. Touto cestou im ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 • Dňa 24.3.2017 sa v priestoroch školy uskutočnilo podujatie ,,Rozprávková noc s H.Ch.Andersenom." Akcia bola zameraná na podporu čítania u detí. Výročie narodenia známeho rozprávkara H.Ch.Andersena sme oslávili čítaním jeho rozprávok,zisťovaním informácii o jeho živote,tvorením pojmových máp, osnov rozprávok, skladaním puzzle rozprávkových postavičiek,výrobou knihy, , dramatizáciou vybranej rozprávky, pozeraním rozprávok. Podujatia sa zúčastnili skoro všetky deti 1.- 4.ročníka, ktoré pri sledovaní rozprávok zaspávali a odchádzali do ríše snov. Veríme, že si žiaci so sebou odniesli krásne zážitky a v budúcom školskom roku sa opäť stretneme na ,,Rozprávkovej noci s A. Ch. Andersenom".

 • 16.3.2017 navštívilo našu školu  divadlo Portál z Prešova. Predstavili nám činoherno-bábkovú rozprávku od Pavla Dobšinského: Martinko Klingáč.Pedstavenie s pesničkami o nešikovnej Hanke, ktorej pomôže Martinko Klingáč sa deťom veľmi páčilo.Dôkazom toho bol obrovský potlesk a úsmev na tvárach našich žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria