Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Pondelok 11. 12. 2017

Počet návštev: 157306

Vitajte na stránkach ZŠ Kokošovce

Novinky

 • Dňa 4.12.2017 sa v priestoroch školy uskutočnila pre žiakov beseda pod názvom Spoločenské správanie - etiketa, ktorú ponúklo Múzeum na kolesách z Prešova.Prostredníctvom tohto programu sa do škôl prináša zážitkové vzdelávanie, ktoré je pre deti veľmi zaujímavé, ale aj náučné. Na modelových situáciách, s interaktívnym zapojením žiakov, s humorom i vážne predviedlo základné pravidlá spoločenského správania. Spoločná výučba etikety sa žiakom veľmi páčila, herca oceňovali úprimným smiechom a potleskom.

 • 9. november 2017 bol v živote našich prvákov významným dňom. Boli slávnostne pasovaní za žiakov našej školy. Najskôr však museli splniť úlohy v krajinách Čítankovo,Písankovo, Šikovníčkovo a Športovkovo.Na tejto ceste ich doprevádzali rozprávkové víly.Pri plnení úloh ukázali rodičom, čo už všetko vedia.Dokonca zaspievali aj pieseň v angličtine. Po vyzvaní pani riaditeľkou zložili školácky sľub a nastal čas pasovania. Prváci si prevzali medailu, lízanku a pasovací dekrét, ktorý im bude tento deň stále pripomínať.

 • V rámci medzinárodného mesiaca školských knižníc sa naša škola zapojila do projektu ,, Záložka do knihy spája školy "Žiaci rôznymi technikami vyrobili záložky do kníh.  Z každého ročníka sme odmenili tú najkrajšiu a najoriginálnejšiu záložku. Po vyhodnotení sme záložky poslali do pridelenej českej partnerskej ZŠ s MŠ v Třeboviciach . Z tejto školy sme tiež dostali záložky, ktoré  potešili našich žiakov.Výmenou záložiek naša škola získala kontakt na jednu z českých málotriednych škôl, s ktorou  budeme naďalej spolupracovať a vymieňať si skúsenosti.

 • Dňa 20.10.2017 sme si pripomenuli svetový deň jablka v blokovom vyučovaní. Hneď v úvode sa žiaci dozvedeli o tom, čo jablko obsahuje, jeho vplyv na ľudský organizmus, rôzne zaujímavosti o jablku. Celé dopoludnie  sa nieslo jabĺčkovými úlohami, ktoré museli žiaci vyriešiť na jednotlivých vyučovacích hodinách.Deťom sa najviac páčili úlohy na interaktívnej tabuli. Počas prestávok sa maškrtilo na jablčkových dobrotách, ktoré si deti z domu doniesli.Mamičky im na tento deň pripravili rôzne jablčkové koláčiky, pirôžky plnené jabĺčkami, jabĺčkové šalátiky,palacinky, džúsy, čajíky...Jablkový deň pokračoval aj v ŠKD, kde deti pokračovali jablčkovými výtvarnými aktivitami.

 • Dňa 13.10.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili vzdelávacieho programu v Ekoparku, v Prešove, ktorý  obsahoval prehliadku areálu spojenú s výkladom a edukačnými hrami s enviromentálnou tematikou. Počas prehliadky spojenej s výkladom sa deti dozvedeli základné informácie o spôsobe života nielen našich, ale aj exotických zvierat, ktoré mali možnosť v Ekoparku vidtieť.

 • Dňa 29.septembra 2017 sme pre žiakov pripravili Didaktické hry v Šťavici .V arburétu sme spoznávali rôzne stromy podľa ich charakterisických znakov.  Prešli sme si trasu náučného chodníka, na ktorom sme sa vždy zastavili pri drevených tabuliach, na ktorých boli zaujímavé informácie o lesných zvieratkách , stromoch,rastlinách...Navštívili sme dva minerálne pramene Šťavice, pomník cisárovnej Sisi, ktorý bol postavený na jej počesť , že toto miesto počas svojho života navštívila.Na lúke  sme pripravili pre deti didaktické hry ,pri ktorých sa nielen zahrali, ale aj veľa naučili.

 • 1. ročník

  Zošity: SJL, DIKTÁTY- č.511 5 ks, s pomocnou liňajkou-  č. 511 5 ks, MAT.-  č.512 5 ks, PVO , NBV, ANJ-  č. 520 4 ks slovníček - č.624 1ks, notový zošit 1ks, veľký čistý zošit- č. 440 1 ks,

  V peračníku : 3 ceruzy č.1, nožnice, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, dlhé pravítko.

  Pomôcky na VYV: 20 výkresov A4, 20 výkresov A3, 1 bal. farebného papiera, lepidlo 2ks (tyčinka), nožnice s tupým koncom 1 ks, plastelína, obrus, vodové a temperové farby, paleta na temperové farby, 2 okrúhle štetce, 2 ploché štetce rôznej hrúbky, nádoba na vodu, mastný pastel, pracovná zástera (tričko) , škatuľa s menom.

 • Letné prázdniny v školskom roku 2016/2017 začínajú 3. júla 2017 a budú trvať do 31. augusta 2017.  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017. Všetkým deťom prajeme krásne prežitie letných prázdnin.

 • Dňa 30. 06. 2017 sme slávnostne ukončili školský rok 2016 / 2017. Tento krásny slnečný deň akoby bol symbolom obdobia, na ktoré všetky deti tak netrpezlivo čakajú - na prázdniny. Iba pred krátkym časom sme nasadli do vlaku s názvom školský rok 2016 / 2017 a už stojíme na jeho konečnej stanici po 10 mesiacoch ťažkej a namáhavej práce. Táto práca sa odzrkadlila na vysvedčení v podobe známok. Žiaci za výborný prospech a za dobré správanie boli odmenení peknými knihami a farbičkami. V tento deň nám pripadla aj nemilá povinnosť, rozlúčiť sa s našimi štvrtáčkami, ktoré nám budú veľmi chýbať.Ako spomienku na našu školu sme im venovali náramky s ich menami.

 • Dňa 26.6.2017  si žiaci testovali úroveň svojej finančnej gramotnosti. Deti si vytvorili obchodíky s rôznym tovarom, banku, poštu,   reštauráciu, módny salón, nechtové šúdio, bodypaiting, kde za ponúkaný tovar a služby prijímali finančnú hotovosť, ktorú si vopred pripravili. V praxi si tak vyskúšali prijímanie a vydávanie peňazí a  riešenie rôznych situácií , ktoré nastali pri kontakte zákazníka so zamestnancami rôznych zariadení a inštitúcií.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria