Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Piatok 18. 8. 2017

Počet návštev: 148436

Vitajte na stránkach ZŠ Kokošovce

Novinky

 • 1. ročník

  Zošity: SJL, DIKTÁTY- č.511 5 ks, s pomocnou liňajkou-  č. 511 5 ks, MAT.-  č.512 5 ks, PVO , NBV, ANJ-  č. 520 4 ks slovníček - č.624 1ks, notový zošit 1ks, veľký čistý zošit- č. 440 1 ks,

  V peračníku : 3 ceruzy č.1, nožnice, farbičky (aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, dlhé pravítko.

 • Letné prázdniny v školskom roku 2016/2017 začínajú 3. júla 2017 a budú trvať do 31. augusta 2017.  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017. Všetkým deťom prajeme krásne prežitie letných prázdnin.

 • Dňa 30. 06. 2017 sme slávnostne ukončili školský rok 2016 / 2017. Tento krásny slnečný deň akoby bol symbolom obdobia, na ktoré všetky deti tak netrpezlivo čakajú - na prázdniny. Iba pred krátkym časom sme nasadli do vlaku s názvom školský rok 2016 / 2017 a už stojíme na jeho konečnej stanici po 10 mesiacoch ťažkej a namáhavej práce. Táto práca sa odzrkadlila na vysvedčení v podobe známok. Žiaci za výborný prospech a za dobré správanie boli odmenení peknými knihami a farbičkami. V tento deň nám pripadla aj nemilá povinnosť, rozlúčiť sa s našimi štvrtáčkami, ktoré nám budú veľmi chýbať.Ako spomienku na našu školu sme im venovali náramky s ich menami.

 • Dňa 26.6.2017  si žiaci testovali úroveň svojej finančnej gramotnosti. Deti si vytvorili obchodíky s rôznym tovarom, banku, poštu,   reštauráciu, módny salón, nechtové šúdio, bodypaiting, kde za ponúkaný tovar a služby prijímali finančnú hotovosť, ktorú si vopred pripravili. V praxi si tak vyskúšali prijímanie a vydávanie peňazí a  riešenie rôznych situácií , ktoré nastali pri kontakte zákazníka so zamestnancami rôznych zariadení a inštitúcií.

 • Dňa 23. 06. 2017 sme pre deti a ich rodičov pripravili zábavno -  súťažné popoludnie spojené s opekačkou. Rodičia a deti boli rozdelení do štyroch družstiev, v ktorých prechádzali šiestimi stanovištiami. Z každého stanovištia sa ozýval radostný smiech a zábava. Po splnení všetkých úloh sme si  spoločne zasadli k ohnisku, pri ktorom sme si opiekli chutné klobásky, špekáčiky, slaninku, cibuľku a rôzne iné dobroty. Keď sme sa dosýta najedli, zahrali sme si  spolu s deťmi a ich rodičmi  futbal . Pod rúškom noci a za doprovodu svetielok svätojánskych mušiek sme zdolávali strach pri skúške odvahy v blízkosti miestneho cintorína. Zlatým klincom programu bolo hľadanie pokladu, z ktorého mali radosť všetky deti.Všetkým zúčastneným rodičom ďakujeme.

 • V čase od 5. júna do 9. júna  2017 vymenili žiaci 1. – 4. ročníka školské lavice za krásne prostredie Vysokých Tatier. Počas Školy v prírode  v penzióne Vila PARK  prežili týždeň plný hier, zážitkov, smiechu, ale i získavania nových poznatkov. Snažili  sa vydržať bez mamky, postarať sa o poriadok vo svojich veciach, dohodnúť sa s kamarátom. Zároveň si overili všetko to, čo sa naučili na hodinách prvouky,prírodovedy a vlastivedy.  Navštívili sme Múzeum  TANAPU, Beliansku jaskyňu, zubačkou sme sa dostali na Hrebienok, odkiaľ sme sa vybrali obdivovať vodopády.V popoludňajších hodinách zas hravou formou spoznávali rôzne kontinenty.Škola v prírode nám pomohla utužiť vzťahy medzi deťmi, skĺbiť obidve triedy v jeden tím, ktorý vždy ťahá za jeden koniec.  Počasie nám prialo, takže sa deti   vrátili domov unavení, ale plní zážitkov a s pocitom, aké je naše Slovensko krásne.

 • Žiaci našej školy strávili MDD v lanovom centre Outdoorpark v Prešove. Úlohou detí bolo nájsť podľa mapy  poklad ukrytý  na pirátskom ostrove.Počas hľadania ich čakalo veľa prekážok, ktoré museli zdolať( lanáčik, lezecká stena, nízke prekážky,pavučina...) Odmenou za nájdenie pokladu boli sladkosti, ktoré si deti spravodlivo rozdelili. Energiu si deti doplnili občerstvením v bufete lanového centra.Sladko unavené deti si odniesli domov veľa pekných zážitkov.

 • V dňoch 22.5.-26.5.2017 zorganizovala  škola pre žiakov 2.-4. ročníka Plavecký kurz v   Aquaparku Delňa pod dohľadom profesionálnych inštruktorov Plaveckej školy NEMO. Inšturktori si rozdelili  deti do 2 skupín, podľa výkonnostnej úrovne.Výcvik začal nácvikom splývania,  správneho dýchania, postupne nácviku kraula, znaku a pŕs.Za odvahu a zvládnutie kurzu deti získali ,,Mokré vysvedčenia", ktoré im odovzdal inštruktor plaveckého výcviku.

 • Deň matiek si pripomíname na počesť všetkých matiek v snahe vyjadriť vďačnosť za energiu a úsilie , ktoré vynakladajú pri výchove svojich detí.Žiaci našej školy vystúpili s kultúrnym programom 21.mája 2017 v priestoroch kultúrneho domu. Úvodné slová poďakovania a prejavy úcty matkám patrili zástupcovi pána starostu Ľ. Lipinerovi.Potom následovalo vystúpenie detí MŠ a príhovor pani riaditeľky Mgr. G. Lelákovej,Ziaci našej školy  pre svoje mamky a staré mamy  uvili k ich sviatku kyticu z básní, piesní a tancov, aby potešili ich srdiečka a takto sa im odvďačili za ich lásku, opateru a starostlivosť.V závere milého nedeľňajšieho stretnutia deti rozdali mamkám vlastnoručne vyrobené voňavé mydielka v tvare srdiečka.

 • 23. mája 2017 navštívili našu školu nevšední návštevníci. Išlo o dravce myšiaka hôrného, myšiaka štvorfarebného, sokola rároha, plamienky driemavej a výra skalného. Počas vystúpenia deti vnikli do histórie sokoliarstva, videli viacero spôsobov letu a výcvik dravcov v bezprostrednej blízkosti.Profesionálna skupina sokoliarov oboznámila žiakov so spôsobom života dravcov, o ich love, potrave...Deti so zatajeným dychom pozorovali dravcov pri lete, chytaní potravy, počúvaní povelov. Očarené boli najmä z možnosti vidieť tieto prekrásne stvorenia úplne zblízka a hlavne z toho, že ich mohli pohladkať.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria