Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Utorok 23. 4. 2024

Kalendár

Počet návštev: 340476

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 25.4.2024)
Mgr. Marcel Záleha

Vitajte na stránkach ZŠ Kokošovce

Novinky

 • Zápis detí do 1.ročníka sa uskutoční elektronicky už od

  1.4.2024- 30.4.2024

  na: https://zskokosovce.edupage.org/? ( el. prihláška, vyplniť, odoslať)

  S vytlačenou prihláškou podpísanou oboma rodičmi , rodným listom dieťaťa, občianskym preukazom rodiča sa na Vás tešíme osobne 4. apríla 2024 od 14:00 – 17:00 v škole. Prihlášku môžeme spoločne vypísať a vytlačiť aj v škole počas zápisu. Zápis sa uskutoční v daný deň za účasti dieťaťa.

 • 2% z dane

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Včielka.

  Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

  Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!

  Finančné prostriedky budú použité na účely:

  -skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

  -skvalitnenie vybavenia školy

  Zamestnanci požiadajte mzdárku v práci o tlačivá, ktoré stačí podpísané doniesť do školy, živnostníci a firmy môžete darovať 2% priamo cez DP.

 • Svetový deň zdravia sme si v našej škole pripomenuli vychádzkou do krásnej prírody v rekreačnej oblasti Sigord.

 • Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu Zdravý úsmev. Cieľom projektu je výchova žiakov k ústnemu zdraviu. Tento projekt má napomôcť rozvoju preventívnej starostlivosti dieťaťa o vlastné zúbky už v jeho najútlejšom veku. Prevencia vedie k zníženiu výskytu zubných kazov u detí a tým aj k zníženiu nákladov na ich liečbu. Výchovou k ústnemu zdraviu sa predíde celkových ochoreniam dieťaťa následkom infekcie šíriacej sa z hnisavých ložísk pokazených zubov.

 • 22. marca sa od roku 1993 po celom svete oslavuje Svetový deň vody. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo tento deň na pripomenutie si dôležitosti vody pre celú našu planétu, ktorá je v mnohých krajinách nedostupná v potrebnej kvalite a poukazuje na starostlivosť a ochranu vodných zdrojov na Zemi.Aj žiaci našej školy si pripomenuli tento deň celodennými aktivitami .

 • Žiaci načej školy dňa 22.3.2024 v priestoroch OcÚ pozorovali vznik dúhy, ako aj jej krásne farby. Umožnilo im to mobilné planetárium, vďaka ktorému mohli preniknúť do záhad vesmíru.

 • Každý rok sa v našej škole koná školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Svoje nadanie a recitačné schopnosti tento rok 12. marca 2024 predviedlo niekoľko súťažiacich. Recitátori súťažili v prednese poézie . Žiaci príjemne prekvapili výberom textov, umeleckým podaním, vtipnými pointami či prácou s publikom. Úspešní účastníci školského kola : Slávko Maxa, Bhumi Múková, Veronika Sedláková, Katka Oravcová boli odmenení diplomami a krásnymi knižkami. Blahoželáme.

 • Fašiangy sú obdobím zábavy a maškarných karnevalov.V jedno fašiangové popoludnie sa v ŠKD žiaci našej školy premenili na rôzne rozprávkové bytosti. Trieda sa zrazu rozjasnila farebnými stuhami, balónmi, rôznými maskami,ožila detskou vravou a veselou hudbou. Po prehliadke masiek si deti zatancovali, zasúťažili a pomaškrtili na rôznych dobrotách.Najkrajšie masky boli odmenené peknými cenami a diplomami.Z ceny útechy sa tešili ostatné masky. Karneval sa deťom veľmi páčil a už teraz sa tešia na ten ďalší v budúcom školskom roku.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria