Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Sobota 27. 11. 2021

Počet návštev: 287407

Vitajte na stránkach ZŠ Kokošovce

Novinky

 • Pre podozrenie žiaka na ochorenie covid 19 udeľuje riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa dňa 15.11.- 16.11. 2021 riaditeľské voľno.

  Po konzultácii s RÚVZ v Prešove pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní od štvrtka 18.11.2021.Prosím rodičov, aby otestovali svoje dieťa antigénovým testom v stredu 17.11.2021 a informovali školu o jeho výsledku.Vo štvrtok je potrebné doniesť vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

  https://www.minedu.sk/data/att/20970.docx

 • Milí rodičia,

  po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.:

  https://www.minedu.sk/data/att/20970.docx

  - môžete ho vypísať aj ráno pri vstupe do školy.

 • Vážení rodičia,prosím Vás o vyzdvihnutie ďalších piatich antigénových testov na samotestovanie žiakov.

  Rodič je povinný tieto testy realizovať podľa pokynov ministerstva školstva vždy v pondelok a štvrtok doma ráno pred odchodom dieťaťa do školy, alebo pri príznakoch na Covid. Ich výsledok nahlási škole.

 • Vedúca ŠJ oznamuje , že vyhlasovanie žiakov zo stravy je opäť na telefónom čísle 051/7798305.

 • Vážení rodičia, ak ste prejavili záujem o sady antigénových testov na domáce použitie, môžete si ich osobne prevziať v pondelok od 7:00 - 8.00,od 11.00 -16.00 hodiny v budove školy. Sadu piatich testov si môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka ,ktorý prevzatie podpíše.

  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

 • Riaditeľka školy oznamuje žiakom a ich rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 sa uskutoční : vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8:00 hod. v ZŠ Kokošovce.

  Otvorenie školského roka bude trvať približne pol hodiny , v daný deň nie je ešte obed, ani ŠKD.Do budovy školy môžu vstúpiť iba zdraví žiaci s vyplneným tlačivom: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti: https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

  Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Ak rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

 • 1. Číslo účtu na ktorý sa uhrádza strava : SK79 0200 0000 0016 3030 2454

  VS :

  KS : 0308 Poznámka : Meno a priezvisko stravníka

  Úhradu za stravu je možné realizovať len prostredníctvom bankového prevodu.

  2. Všetci stravníci vypíšu zápisný lístok na stravovanie na nový školský rok 2021/2022.

  Vyplnený a zákonnými zástupcami podpísaný zápisný lístok prosím doručiť do školskej jedálne

  najneskôr do 31. 8. 2021.

  3. Zápisný lístok si môžete stiahnuť z našej stránky školy, alebo osobne Vám vydajú a vypísaný aj prevezmú pracovníčky ŠJ.

 • Vážení rodičia,

  v súvislosti s blížiacim sa novým školským rokom a vydaným novým manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022 sa zisťuje záujem o testovanie žiakov na školách

  • od 23.08.2021 do 25.8.2021 sa zisťuje záujem rodičov o testovanie žiakov PCR kloktacími testami (ide o jednorázové testovanie na začiatku roka)
  • od 23.08.2021 do 25.8.2021 sa zisťuje záujem rodičov o domáce testovanie žiakov antigénovými samotestami.

  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem o antigénové samotesty dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Pri vykonávaní antigénového samotestu rodič postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

 • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Prosíme rodičov a zákonných zástupcov žiakov, aby sa s ním oboznámili a v súlade s platnou legislatívou ho dodržiavali.

  ŠKOLSKÝ SEMAFOR:

  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria