Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Piatok 22. 6. 2018

Počet návštev: 171466

Vitajte na stránkach ZŠ Kokošovce

Novinky

 • V čase od 28. 5. do 1. 6. 2018 sme prežili nádherný týždeň v lone tatranskej prírody. Dobrodružnou cestou vlakom sme sa premiestnili na čarokrásne miesto, kde nás čakalo množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Navštívili sme najväčšie jazero Nízkych Tatier - Vrbické pleso, plavili sme sa vyhliadkovou loďou po Liptovskej Mare a lanovkami TMR sme zdolali 2. najvyšší vrch Nízkych Tatier - Chopok ( 2024 m. n. m. ), odkiaľ sme pozorovali krásu našej krajiny. Zažili sme týždeň plný objavovania, hier a domov sme si priniesli hromadu neopakovateľných spomienok.

 • Dňa 22. 05. 2018 sme si pripomenuli nádherný sviatok Deň matiek a pripravili sme si pre naše mamičky a staré mamičky kultúrny program plný piesní, básní a tanca z vďaky za ich obetavú lásku a starostlivosť, ktorou nás zahŕňajú. Na záver každá mamička dostala od svojho najvzácnejšieho pokladu na svete darček, v podobe perníkového srdiečka.

 • V dňoch 14.5.-18.5.2018 absolvovali žiaci 2.-4. ročníka Plavecký kurz v Aquaparku Delňa pod dohľadom profesionálnych inštruktorov Plaveckej školy NEMO. Dvaja inšturktori si rozdelili deti do 2 skupín, podľa výkonnostnej úrovne.Výcvik začal nácvikom splývania, správneho dýchania, postupne nácviku kraula, znaku a pŕs.Za odvahu a zvládnutie kurzu deti získali ,,Mokré vysvedčenia", ktoré im odovzdali inštruktori plaveckého výcviku.

 • 27.4.2018 naši žiaci 1. - 4. ročníka v rámci dopravnej výchovy navštívili Dopravné ihrisko na Delni v Prešove.Teoreticky sa najprv vžili do úlohy účastníkov dopravy( cyklista, chodec), oboznámili sa s rôznými dopravnými situáciami, osvojili si dopravné značky. Následne využili svoje vedomosti a zručnosti aj prakticky.Vyskúšali si jazdu na bicykloch a kolobežkách podľa dopravných pravidiel ako aj správanie sa chodcov na cestách a chodníkoch.Každý žiak po absolvovaní kurzu obdržal vodičský preukaz cyklistu.ako T(nnajprv vžilikurzu obdržal vodičský preukaz cyklistu.

 • 23.4.2018 nás navštívil lesný pedagóg pán Ing.Fedor.Zážitkovou formou deťom predstavil les, jeho význam a dôležitosť pre človeka. Rozprával deťom o tom, ako sa majú v lese správať, o ochrane životného prostredia,dával deťom rôzne hádanky, prešmyčky, rébusy... Spoločne si zahrali hru Netopiere a motýle,vyrobili si drevené prívesky s lesnými motívami.

 • Ako každoročne, aj tento rok sme si pripomenuli Deň Zeme.20.4.2018 sme žiakov oboznámili s históriou tohto dňa, pripravili sme pre deti rôzne aktivity zamerané na ochranu životného prostredia, na ekologické správanie... Žiaci 1.-4. ročníka sa podieľali na tvorbe ekoplagátov. Krásne jarné počasie nás všetkých vylákalo von, aby sme priložili ruky k dielu a vyčistili svoje najbližšie okolie školy, ale aj okolie obecného ihriska od odpadkov, ktoré voľne v prírode nemajú čo robiť.Aj takou formou sa usilujeme zvyšovať enviromentálne povedomie našich žiakov.

 • Dňa 18. 04. 2018 sme v rámci ŠKD navštívili knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove, kde boli naši žiaci pasovaní za čitateľov. Deti zdarma obdržali čitateľské preukazy s platnosťou na jeden rok, vďaka ktorým si môžu vypožičiavať knihy z mestkej knižnice. Boli oboznámení s knižným poriadkom, spôsobom vypožičiavania a vrátenia kníh späť do knižnice. Pani knihovníčka žiakov oboznámila s históriou budovy, v ktorej sa nachádza knižnica Slniečko.Aj touto akciou sme u žiakov podporili ich čitateľskú gramotnosť a chuť čítať.

 • pokračuje v pracovných dňoch

  do 30.4.2018 v pracovných dňoch od 8.00-15.00h

  v kancelárii riaditeľky školy po telefonickom dohovore ( 051/77 98 112)

  Pri zápise sú nevyhnutné: účasť dieťaťa a jeho zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu

  Výhody našej školy: rodinné prostredie, výučba AJ od 1. ročníka, ŠKD a jeho aktivity, finančný príspevok Obce Kokošovce, vyučovanie pomocou interaktívnych metód –učebne s počítačmi a interaktívnymi tabuľami, práca v záujmových útvaroch, tanečný krúžok a výučba hry na hudobný nástroj- podľa záujmu - CVČ Ebony Prešov v priestoroch našej školy, plavecký výcvik pre 3. a 4. ročník, vlastivedné exkurzie a školský výlet, zrekonštruovaná budova školy, škola v prírode.

 • 5. apríla 2018 navštívilo našu školu divadielko Portál. Zahrali nám hudobnú rozprávku Rozprávkový hrniec. Bol to príbeh pomiešaných rozprávok, ktoré sa vysypali do čarovného hrnca, o pátraní po poriadku v príbehoch. Predstavenie interaktívne využívalo vedomosti detského diváka o rozprávkach a posunulo hranice fantázie pri hľadaní nových príbehov. Žiaci si z predstavenia odniesli pekný kultúrny zážitok.

 • Vážení rodičia a priatelia školy!

  V súlade s § 50 zákona 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,ktorý v ods.4 umožńuje daňovníkovi poukázať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane v prospech ním určenej právnickej osoby, ktorou môžu byť inštitúcie, ktoré sú uvedené v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Včielka.

  Tento dar od Vás nám pomôže, nič Vás nestojí,pretože daň by ste inak odviedli štátu.Vaše 2 % nám pomôžu pri rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.Finančné prostriedky budú použité na účely uvedené v štatúte n.f. Včielka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria